school and education

Announcements

05/Jun/2020

THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC - HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2019-2020

1/ Hình thức đăng ký: trực tuyến 2/ Thời gian: từ 8h00 đến 24h00, cụ thể cho các khóa như sau: Thứ hai (15/06/2020): sinh viên các khóa 2016 trở về trước; Thứ ba (16/06/2020): sinh viên khóa 2017; Thứ tư (17/06/2020): sinh viên khóa 2018; Thứ năm (18/06/2020): tất cả sinh viên các khóa chưa đăng ký được…
28/May/2020

Sinh viên 5 tốt 2019-20

Chúc mừng em Lê Diệp Phi đã đạt được danh hiệu Sinh Viên 5 Tốt.
28/Apr/2020

THÔNG BÁO LỘ TRÌNH ĐI HỌC TRỞ LẠI CỦA SINH VIÊN, HỌC SINH ĐHQG-HCM

1. Từ ngày 04 tháng 5 năm 2020 (KTX triển khai công tác chuẩn bị đón sinh viên trở lại): đối tượng đi học lại bao gồm nghiên cứu sinh, học viên sau đại học, sinh viên năm thứ tư; sinh viên thuộc các khối lớp thực hành, thực tập; sinh viên một số lớp ôn tập để thi cuối kỳ. Việc tổ chức đi học lại…
school and education
Contact Us Phone : 028 3724 4270 Ext 3231 Office: Room A2.202 International University Quarter 6 - Linh Trung Ward - Thu Duc District - HCM City

SEE Logo