Chương trình Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông đã được công nhận đạt chuẩn của các tổ chức kiểm định chất lượng quốc tế như của mạng lưới các trường Đông Nam Á (AUN) và của tổ chức Kiểm định các chương trình đào tạo kỹ thuật & công nghệ của Hoa Kỳ (ABET).

Khoa Điện – Điện tử, trường Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra Mục tiêu chương trình đào tạo (Program Educational Objectives) để đào tạo sinh viên tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng chuyên môn cao để:

➼ Trở thành một Kỹ sư có năng lực, có thể đóng góp trong các lĩnh vực khác nhau của ngành Điện và Điện tử.
➼ Tham gia học tập và nghiên cứu suốt đời để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng trong kinh tế và công nghệ toàn cầu
➼ Phục vụ hiệu quả cộng đồng, xã hội và công nghiệp một cách có đạo đức và có trách nhiệm
➼ Có phong cách làm việc chuyên nghiệp và sở hữu khả năng lãnh đạo

Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và năng lực:

 1. Có khả năng xác định, thiết kế và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp bằng cách áp dụng các nguyên lý khoa học, kỹ thuật và toán học.
 2. Có khả năng áp dụng các thiết kế kỹ thuật nhằm tạo ra những giải pháp công nghệ đáp ứng những nhu cầu cụ thể, trong đó có cân nhắc đến các vấn đề về sức khỏe cộng đồng, an toàn và phúc lợi, cũng như các yếu tố toàn cầu, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế.
 3. Có khả năng giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng khác nhau.
 4. Có khả năng nhận thức trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp trong nhiều tình huống chuyên môn khác nhau, từ đó đưa ra những đánh giá sáng suốt, đồng thời xem xét tác động từ những giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội.
 5. Có khả năng hoạt động hiệu quả trong một nhóm cùng các thành viên khác thể hiện khả năng lãnh đạo, tạo một môi trường hoạt động có tinh thần hợp tác và toàn diện, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch nhiệm vụ, từ đó đạt được mục tiêu mong đợi.
 6. Có khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm phù hợp, có khả năng phân tích và diễn giải dữ liệu, đồng thời sử dụng phán đoán kỹ thuật nhằm rút ra kết luận.
 7. Có khả năng tiếp thu và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết bằng nhiều chiến lược học tập phù hợp.

Chương trình đào tạo Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông được giảng dạy bằng tiếng Anh với số tín chỉ tối thiểu là 152 và được phân bổ trong thời gian 4,5 năm học. Sơ đồ lộ trình các môn học của chương trình Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông được miêu tả như sau:

 Nội dung giới thiệu các môn học chương trình Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông tham khảo tại: Nội dung môn học – ET Program.

Đánh giá môn học:

 • Đối với các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành:
  • Môn lý thuyết có tỉ lệ điểm đánh giá là 30% điểm trên lớp (bao gồm bài tập, chuyên cần, kiểm tra và bài tập nhóm), 30% điểm thi giữa kì và 40% điểm thi cuối kì;
  • Môn thực hành có tỉ lệ điểm là 70% điểm trên lớp (bao gồm bài tập thực hành, chuyên cần, kiểm tra và bài tập nhóm) và 30% điểm thi cuối kì.
 • Đối với các môn thực tập, đồ án sinh viên, luận văn tốt nghiệp: điểm đánh giá sẽ dựa vào điểm cuối kì của giảng viên hướng dẫn và hội đồng.

Mọi thắc mắc liên quan đến đề cương chi tiết các môn học thuộc chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông, vui lòng liên hệ văn phòng Khoa Điện – Điện tử để được giải đáp thêm.

Tùy vào trình độ tiếng Anh đầu vào của các sinh viên, các lớp tiếng Anh tăng cường sẽ được sắp xếp theo phân bố chuẩn của chương trình đào tạo. Thứ tự chuẩn tiếng Anh đầu vào của trường Đại học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia từ cao tới thấp được phân như sau:

 1. Academic Enghlish 1 ( TOEFL iBT ≥ 56 hoặc IELTS ≥ 5.5 ) ***
 2. Intensive English 2 ( TOEFL iBT ≥ 35 hoặc IELTS ≥ 5.0 )***
 3. Intensive English 1 ( TOEFL iBT < 35 hoặc IELTS < 5.0 )***
 4. Intensive English 0 ( IELTS < 4.5 )***

*** Cập nhật tới 08/08/2023

Các sinh viên được xếp loại Intensive English 0 sẽ phải hoàn tất chương trình tiếng Anh IE 0 trước khi chính bắt đầu học theo chương trình Intensive English 1 được liệt kê bên dưới.

 Freshmen Year (1st year)
 Semester 1 Semester 2

MA001IU

Calculus 1

4

MA003IU

Calculus 2

4

PH013IU

Physics 1 (Mechanics)

2

MA027IU

Applied Linear Algebra

2

CH011IU

Chemistry for Engineers

3

PH014IU

Physics 2 (Thermodynamics)

2

CH012IU

Chemistry Laboratory

1

PE021IU

General Laws

3

EN007IU

Writing AE1

2

EN011IU

Writing AE 2

2

EN008IU

Listening AE1

2

EN012IU

Speaking AE2

2

EE050IU

Intro to Computer for Engineers

3

EE049IU

Introduction to EE

3

PT001IU

Physical Training 1

0

PT002IU

Physical Training 2

0

 Total Credits 17 Total Credits18
 Summer Semester
     
 Sophomore Year (2nd year)
 Semester 1 Semester 2

MA023IU

Calculus 3

4

MA024IU

Differential Equations

4

PH015IU

Physics 3 (Electricity & Magnetism)

3

MA026IU

Probability& Random Process

3

PH016IU

Physics 3 Lab

1

EE055IU

Principles of EE 2

3

EE051IU

Principles of EE 1

3

EE056IU

Principles of EE 2 Lab

1

EE052IU

Principles of EE 1 Lab

1

EE053IU

Digital Logic Design

3

EE057IU

Programming for Engineers

3

EE054IU

Digital Logic Design Lab

1

EE058IU

Programming for Engineers Lab

1

PE016IU

Political economics of Marxism and Leninism

2

PE015IU

Philosophy of Marxism and Leninism

3

   
 Total Credits 19 Total Credits 17
 Summer Semester
  Military Training    
 Junior Year (3rd year)
 Semester 1 Semester 2

EE088IU

Signals & Systems

3

EE092IU

Digital Signal Processing

3

EE089IU

Signals & Systems Lab

1

EE093IU

Digital Signal Processing Lab

1

EE083IU

Micro-processing Systems

3

EE068IU

Principles of Com. Systems

3

EE084IU

Micro-processing Systems Lab

1

EE115IU

Principles of Com. Systems Lab

1

EE010IU

Electromagnetic Theory

3

EE130IU

Capstone Design 1

2

PE017IU

Scientific socialism

2

PH012IU

Physics 4 (Optics & Atomics)

2

EE090IU

Electronics Devices

3

PE—IU

Engineering Ethics and Critical Thinking

3

EE091IU

Electronics Devices Lab

1

PE018IU

History of Vietnamese Communist Party 

2

 Total Credits17 Total Credits17
 Senior Year (4th year)
 Semester 1 Semester 2

EE131IU

Capstone Design 2

2

EE107IU

Senior Project

2

EE079IU

Power Electronics

3

EE—IU

EE Elective Course 03

4

EEAC003IU

Power Electronics Lab

1

EE—IU

EE Elective Course 04

4

XX—IU

General Elective

3

EE—IU

EE Elective Course 05

4

PE019IU

Ho Chi Minh’s Thoughts

2

EE114IU

Entrepreneurship

3

 Total Credits17 Total Credits17
 Summer Semester
EE112IU
 Summer Internship3  
 Senior Year (5th year)
 Semester 1 Semester 2

EE097IU

Thesis

10

   
 Total Credits10  

Freshman Year (1st year)

Semester 1

Semester 2

   

MA001IU

Calculus 1

4

  

PH013IU

Physics 1 (Mechanics)

2

 

IE2

 

CH011IU

Chemistry for Engineers

3

PT001IU

Physical Training 1

0

CH012IU

Chemistry for Engineers Lab

1

   

EN007IU

Writing AE1

2

   

EN008IU

Listening AE1

2

   

EE049IU

Introduction to EE

3

   

PE021IU

General Laws

3

   

PT002IU

Physical Training 2

0

Total Credits

0

Total Credits

20

Summer Session

PH014IU

Physics 2 (Thermodynamics)

2

EN011IU

Writing AE 2

2

MA003IU

Calculus 2

4

EN012IU

Speaking AE2

2

Total Credits

10

Sophomore Year (2nd year)

Semester 1

Semester 2

MA023IU

Calculus 3

4

MA024IU

Differential Equations

4

EE050IU

Intro to Computer for Engineers

3

EE055IU

Principles of EE 2

3

EE051IU

Principles of EE 1

3

EE056IU

Principles of EE 2 Lab

1

EE052IU

Principles of EE 1 Lab

1

EE053IU

Digital Logic Design

3

MA027IU

Applied Linear Algebra

2

EE054IU

Digital Logic Design Lab

1

EE057IU

Programming for Engineers

3

PE015IU

Philosophy of Marxism and Leninism

3

EE058IU

Programming for Engineers Lab

1

PH015IU

Physics 3 (Electricity & Magnetism)

3

   

PH016IU

Physics 3 Lab

1

Total Credits

17

Total Credits

19

Summer Session

Military Training

Total Credits

0

Junior Year (3rd year)

Semester 1

Semester 2

EE088IU

Signals & Systems

3

EE092IU

Digital Signal Processing

3

EE089IU

Signals & Systems Lab

1

EE093IU

Digital Signal Processing Lab

1

EE083IU

Micro-processing Systems

3

EE068IU

Principles of Com. Systems

3

EE084IU

Micro-processing Systems Lab

1

EE115IU

Principles of Com. Systems Lab

1

EE010IU

Electromagnetic Theory

3

EE130IU

Capstone Design 1

2

PE016IU

Political economics of Marxism and Leninism

2

EE090IU

Electronics Devices

3

MA026IU

Probability& Random Process

3

EE091IU

Electronics Devices Lab

1

   

PE017IU

Scientific socialism

2

   

PH012IU

Physics 4 (Optics & Atomics)

2

Total Credits

16

Total Credits

18

Summer Session

 

Senior Year (4th year)

Semester 1

Semester 2

EE131IU

Capstone Design 2

2

EE107IU

Senior Project

2

EE079IU

Power Electronics

3

EE—IU

EE Elective Course 02

4

EEAC003IU

Power Electronics Lab

1

EE—IU

EE Elective Course 03

3

PE018IU

History of Vietnamese Communist Party 

2

EE—IU

EE Elective Course 04

3

XX—IU

General Elective

3

PE019IU

Ho Chi Minh’s Thoughts

2

EE114IU

Entrepreneurship

3

PE–IU

Engineering Ethics and Critical Thinking

3

EE—IU

EE Elective Course 01

4

   

Total Credits

18

Total Credits

17

Summer Session

EE112IU

Summer Internship

3

 

 

Senior Year (5th year)

Semester 1

Semester 2

EE097IU

Thesis

10

   

EE—IU

EE Elective Course 05

4

   

Total Credits

14

Total Credits

 

 

Freshman Year (1st year)

Semester 1

Semester 2

   

MA001IU

Calculus 1

4

 

IE1

PH013IU

Physics 1 (Mechanics)

2

 

IE2

 

CH011IU

Chemistry for Engineers

3

   

CH012IU

Chemistry for Engineers Lab

1

   

EN007IU

Writing AE1

2

   

EN008IU

Listening AE1

2

   

EE049IU

Introduction to EE

3

   

PE021IU

General Laws

3

   

PT001IU

Physical Training 1

0

Total Credits

0

Total Credits

20

Summer Session

PH014IU

Physics 2 (Thermodynamics)

2

EN011IU

Writing AE 2

2

MA003IU

Calculus 2

4

EN012IU

Speaking AE2

2

Total Credits

10

Sophomore Year (2nd year)

Semester 1

Semester 2

MA023IU

Calculus 3

4

MA024IU

Differential Equations

4

EE050IU

Intro to Computer for Engineers

3

EE055IU

Principles of EE 2

3

EE051IU

Principles of EE 1

3

EE056IU

Principles of EE 2 Lab

1

EE052IU

Principles of EE 1 Lab

1

EE053IU

Digital Logic Design

3

MA027IU

Applied Linear Algebra

2

EE054IU

Digital Logic Design Lab

1

EE057IU

Programming for Engineers

3

PE015IU

Philosophy of Marxism and Leninism

3

EE058IU

Programming for Engineers Lab

1

PH015IU

Physics 3 (Electricity & Magnetism)

3

PT002IU

Physical Training 2

0

PH016IU

Physics 3 Lab

1

Total Credits

17

Total Credits

19

Summer Session

Military Training

Junior Year (3rd year)

Semester 1

Semester 2

EE088IU

Signals & Systems

3

EE092IU

Digital Signal Processing

3

EE089IU

Signals & Systems Lab

1

EE093IU

Digital Signal Processing Lab

1

EE083IU

Micro-processing Systems

3

EE068IU

Principles of Com. Systems

3

EE084IU

Micro-processing Systems Lab

1

EE115IU

Principles of Com. Systems Lab

1

EE010IU

Electromagnetic Theory

3

EE130IU

Capstone Design 1

2

PE016IU

Political economics of Marxism and Leninism

2

EE090IU

Electronics Devices

3

MA026IU

Probability& Random Process

3

EE091IU

Electronics Devices Lab

1

   

PE017IU

Scientific socialism

2

   

PH012IU

Physics 4 (Optics & Atomics)

2

Total Credits

16

Total Credits

18

Summer Session

Senior Year (4th year)

Semester 1

Semester 2

EE131IU

Capstone Design 2

2

EE107IU

Senior Project

2

EE079IU

Power Electronics

3

EE—IU

EE Elective Course 02

4

EEAC003IU

Power Electronics Lab

1

EE—IU

EE Elective Course 03

3

PE018IU

History of Vietnamese Communist Party 

2

EE—IU

EE Elective Course 04

3

XX—IU

General Elective

3

PE019IU

Ho Chi Minh’s Thoughts

2

EE114IU

Entrepreneurship

3

PE–IU

Engineering Ethics and Critical Thinking

3

EE—IU

EE Elective Course 01

4

   

Total Credits

18

Total Credits

17

Summer Session

EE112IU

Summer Internship

3

 

 

Senior Year (5th year)

Semester 1

Semester 2

EE097IU

Thesis

10

   

EE—IU

EE Elective Course 05

4

   

Total Credits

14

Total Credits

 

Freshman Year (1st year)

Semester 1

Semester 2

 

IE0

  

IE2

0

 

IE1

PT001IU

Physical Training 1

0

Total Credits

0

Total Credits

0

Summer Session

MA001IU

Calculus 1

4

EN007IU

Writing AE1

2

PH013IU

Physics 1 (Mechanics)

2

EN008IU

Listening AE1

2

Total Credits

10

Sophomore Year (2nd year)

Semester 1

Semester 2

MA003IU

Calculus 2

4

EE049IU

Introduction to EE

3

PH014IU

Physics 2 (Thermodynamics)

2

MA027IU

Applied Linear Algebra

2

EN011IU

Writing AE 2

2

MA026IU

Probability& Random Process

3

EN012IU

Speaking AE2

2

EE051IU

Principles of EE 1

3

EE050IU

Intro to Computer for Engineers

3

EE052IU

Principles of EE 1 Lab

1

CH011IU

Chemistry for Engineers

3

MA023IU

Calculus 3

4

CH012IU

Chemistry for Engineers Lab

1

PH015IU

Physics 3 (Electricity & Magnetism)

3

PE021IU

General Laws

3

PH016IU

Physics 3 Lab

1

PT002IU

Physical Training 2

0

   
      
      
      

Total Credits

20

Total Credits

20

Summer Session

Military Training

Total Credits

0

Junior Year (3rd year)

Semester 1

Semester 2

EE053IU

Digital Logic Design

3

EE083IU

Micro-processing Systems

3

EE054IU

Digital Logic Design Lab

1

EE084IU

Micro-processing Systems Lab

1

EE057IU

Programming for Engineers

3

EE088IU

Signals & Systems

3

EE058IU

Programming for Engineers Lab

1

EE089IU

Signals & Systems Lab

1

MA024IU

Differential Equations

4

EE130IU

Capstone Design 1

2

EE055IU

Principles of EE 2

3

EE090IU

Electronics Devices

3

EE056IU

Principles of EE 2 Lab

1

EE091IU

Electronics Devices Lab

1

PH012IU

Physics 4 (Optics & Atomics)

2

PE015IU

Philosophy of Marxism and Leninism

3

   

EE010IU

Electromagnetic Theory

3

Total Credits

18

Total Credits

20

Summer Session

PE018IU

History of Vietnamese Communist Party 

2

PE016IU

Political economics of Marxism and Leninism

2

Total Credits

4

Senior Year (4th year)

Semester 1

Semester 2

EE131IU

Capstone Design 2

2

EE107IU

Senior Project

2

PE017IU

Scientific socialism

2

EE—IU

ET Elective Course 01

4

EE092IU

Digital Signal Processing

3

EE—IU

ET Elective Course 02

3

EE093IU

Digital Signal Processing Lab

1

EE—IU

ET Elective Course 03

3

EE079IU

Power Electronics

3

EE114IU

Entrepreneurship

3

EEAC003IU

Power Electronics Lab

1

PE–IU

Engineering Ethics and Critical Thinking

3

 

General Elective

3

PE019IU

Ho Chi Minh’s Thoughts

2

EE068IU

Principles of Com. Systems

3

   

EE115IU

Principles of Com. Systems Lab

1

   

Total Credits

19

Total Credits

20

Summer Session

EE112IU

Summer Internship

3

 

 

Total Credits

3

 

 

Senior Year (5th year)

Semester 1

 

 

EE097IU

Thesis

10

 

 

EE—IU

ET Elective Course 04

4

 

 

EE—IU

ET Elective Course 05

4

 

 

Total Credits

18

 

 

 

Những môn học tự chọn chung (General Elective) mang đến cho sinh viên khoa Điện tử – Viễn thông cơ hội khám phá một lĩnh vực học thuật bất kỳ mà bản thân yêu thích. Việc được tự do lựa chọn một môn học bất kỳ theo sở thích đóng một vai trò quan trong giúp sinh viên xác định lĩnh vực chuyên môn phù hợp, ví dụ như chuyên ngành kỹ thuật, vật liệu y tế, công nghệ, quản lý, vv… Sinh viên phải học ít nhất 1 môn trong danh sách sau:

Subject’s ID SubjectsCredit(s)
BA003IU Principles of Marketing3
BA006IU Business Communication3
BA027IU E-Commerce3
BA098IU Leadership3
BA117IU Introduction to Micro Economics3
BA120IU Business Computing Skills3
ENEE1001IU Engineering Drawing3 (2+1 lab)
PE014IU Environmental Science3
ENEE2008IU Environmental Ecology3
CE103IU+04 Computer-Aided Design and Drafting
 (CADD)+Practice CAD
3 + 1
CE211IU  Hydrology – Hydraulics3
IT069IU Object-Oriented Programming3
BM030IU Machine Design 3
IS085IU CAD/CAM/CNC3 (2+1 lab)
IS019IU Production Management3
IS034IU Product Design & Development3
IS040IU Management Information System3
IS065IU Supply Security and Risk Management3
PH027IU Earth observation and the environment3
PH018IU  Introduction to Space Engineering3
PH035IU  Introduction to Space Communications3
PH036IU Remote Sensing3
PH037IU Space Environment3
PH040IU Satellite Technology3
EL017IU Language and Culture3
EL018IL Cross-Cultural Communication3
EL021IL Global Englishes3
EEAC014IU Neuron Network and Fuzzy Logics3

Các môn học tự chọn chuyên ngành được lựa chọn bởi hội đồng khoa học của Khoa Điện tử – Viễn thông. Các môn học này cho phép mỗi sinh viên quyền tự do lựa chọn những định hướng học tập chuyên ngành khác nhau thuộc lĩnh vực Điện tử – Viễn thông. Việc lựa chọn các môn học nên được lập kế hoạch và thực hiện cẩn thận, đồng thời tham khảo ý kiến từ cố vấn học tập nhằm đưa ra những lựa chọn phù hợp nhất vói sinh viên. Sinh viên phải học ít nhất 5 môn (hoặc tương đương 18 tín chỉ) được lựa chọn trong danh sách sau:

Subject’s ID SubjectsCredit(s)
EE061IU
EE062IU
 Analog Electronics
 Analog Electronics Laboratory
3
1
EE094IU
EE095IU
 Digital Electronics
 Digital Electronics Laboratory
3
1
EE105IU
EE124IU
 Antenna and Microwave Engineering 
 Antenna and Microwave Engineering Laboratory
3
1
EE075IU Theory of Automatic Control3
EEAC020IU Theory of Automatic Control4
EE063IU
EE117IU
 Digital System Design
 Digital System Design Laboratory
3
1
EE066IU
EE121IU
 VLSI Design
 VLSI Design Laboratory
3
1
EE104IU
EE118IU
 Embedded Real-time Systems
 Embedded Real-time Systems Laboratory
3
1
EE070IU
EE116IU
 Wireless Communications Systems
 Wireless Communications Systems Laboratory
3
1
EE119IU
EE120IU
 Telecommunication Networks
 Telecommunication Networks Laboratory
3
1
EE072IU Computer and Communication Networks3
EE102IU Stochastic Signal Processing3
EE103IU
EE122IU
 Image Processing and Computer Vision
 Image Processing and Computer Vision Laboratory
3
1
EE123IU  Special Topics in Electrical Engineering 2
EE074IU Digital Signal Processing Design3
EE125IU
EE126IU
 RF Circuit Design
 RF Circuit Design Laboratory
3
1
EEAC008IU  Sensors and Instrumentation3
EE127IU  Machine learning and Artificial Intelligence3
EE128IU
EE129IU
 Internet of Things (IoT)
 Internet of Things Laboratory
3
1
EE133IU Emerging Engineering Technologies3