THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BẰNG TỐT NGHIỆP THPT KHOÁ 2023

Khoa Điện – Điện tử thông báo đến sinh viên các thông tin quan trọng như sau:
– Thông báo số 1: Yêu cầu sinh viên khóa 2023 nộp Bản sao Bằng Tốt Nghiệp THPT. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập tại đây. https://iuoss.com/tb-so-1-nop-ban-sao-bang-tot-nghiep…/
– Thông báo số 2: Yêu cầu sinh viên khóa 2023 nộp bổ sung hồ sơ sinh viên. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập tại đây. https://iuoss.com/tb-so-1-nop-bo-sung-ho-so-sinh-vien…/
– Thông báo số 3: Dành cho sinh viên khóa 2022 chưa nộp Bản sao/Bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp THPT. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập tại đây. https://iuoss.com/tb-so-3-danh-cho-sv-khoa-2022-chua-nop…/
Sinh viên liên quan vui lòng nhanh chóng thực hiện nghiêm túc các thông báo này để tránh ảnh hưởng đến việc xét tốt nghiệp về sau.