Học bổng

Hơn 37 tỉ đồng học bổng hàng năm cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong kì thi tuyển sinh và học tập

1. Học bổng tuyển sinh

Hằng năm nhà trường dành hơn 37 tỉ đồng để trao học bổng tuyển sinh cho các bạn học sinh có thành tích xuất sắc trong các kì thi tuyển sinh cũng như những học sinh đạt giải cao trong kì thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Chi tiết và điều kiện nhận học bổng tuyển sinh, vui lòng tham khảo tại đây!

2. Học bổng khuyến khích học tập

Bên cạnh học bổng tuyển sinh, nhà trường cũng dành nhiều suất học bổng có giá trị khoảng 12 triệu đồng/ 1 học kì cho các bạn sinh viên có thành tích suất sắc trong học tập.

Ngoài ra, Khoa Điện – Điện tử và trường Đại học Quốc tế cũng có nhiều suất học bổng từ các doanh nghiệp và tổ chức giáo dục để trao cho sinh viên có thành tích học tập và hoạt động xuất sắc.

Thông tin chi tiết về các loại học bổng khuyến khích học tập, vui lòng tham khảo tại đây!

3. Hỗ trợ và Miễn giảm học phí

Trường Đại học Quốc tế luôn đồng hành cùng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cũng như sinh viên thuộc gia đình và đối tượng chính sách trong việc hỗ trợ và miễn giảm học phí.

Thông tin chi tiết về điều kiện, quy trình và thủ tục xin miễn giảm học phí, vui lòng tham khảo tại đây!