Kỹ Thuật Điện Tử – Viễn Thông

Chương trình Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông đã được công nhận đạt chuẩn của các tổ chức kiểm định chất lượng quốc tế như của mạng lưới các trường Đông Nam Á (AUN) và của tổ chức Kiểm định các chương trình đào tạo kỹ thuật & công nghệ của Hoa Kỳ (ABET).

Khoa Điện – Điện tử, trường Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra Mục tiêu chương trình đào tạo (Program Educational Objectives) để đào tạo sinh viên tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng chuyên môn cao để:

➼ Trở thành một Kỹ sư có năng lực, có thể đóng góp trong các lĩnh vực khác nhau của ngành Điện và Điện tử.
➼ Tham gia học tập và nghiên cứu suốt đời để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng trong kinh tế và công nghệ toàn cầu
➼ Phục vụ hiệu quả cộng đồng, xã hội và công nghiệp một cách có đạo đức và có trách nhiệm
➼ Có phong cách làm việc chuyên nghiệp và sở hữu khả năng lãnh đạo

Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và năng lực:

 1. Có khả năng xác định, thiết kế và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp bằng cách áp dụng các nguyên lý khoa học, kỹ thuật và toán học.
 2. Có khả năng áp dụng các thiết kế kỹ thuật nhằm tạo ra những giải pháp công nghệ đáp ứng những nhu cầu cụ thể, trong đó có cân nhắc đến các vấn đề về sức khỏe cộng đồng, an toàn và phúc lợi, cũng như các yếu tố toàn cầu, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế.
 3. Có khả năng giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng khác nhau.
 4. Có khả năng nhận thức trách nhiệm đạo đức và nghề nghiệp trong nhiều tình huống chuyên môn khác nhau, từ đó đưa ra những đánh giá sáng suốt, đồng thời xem xét tác động từ những giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội.
 5. Có khả năng hoạt động hiệu quả trong một nhóm cùng các thành viên khác thể hiện khả năng lãnh đạo, tạo một môi trường hoạt động có tinh thần hợp tác và toàn diện, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch nhiệm vụ, từ đó đạt được mục tiêu mong đợi.
 6. Có khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm phù hợp, có khả năng phân tích và diễn giải dữ liệu, đồng thời sử dụng phán đoán kỹ thuật nhằm rút ra kết luận.
 7. Có khả năng tiếp thu và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết bằng nhiều chiến lược học tập phù hợp.

Chương trình đào tạo Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông được giảng dạy bằng tiếng Anh với số tín chỉ tối thiểu là 152 và được phân bổ trong thời gian 4 năm học. Sơ đồ lộ trình các môn học của chương trình Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông được miêu tả như sau:

 Nội dung giới thiệu các môn học thuộc chương trình Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông có thể được tham khảo tại: Nội dung môn học – ET Program.

Mọi thắc mắc liên quan đến đề cương chi tiết các môn học thuộc chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông, vui lòng liên hệ văn phòng Khoa Điện – Điện tử để được giải đáp thêm.

Tùy vào trình độ tiếng Anh đầu vào của các sinh viên, các lớp tiếng Anh tăng cường sẽ được sắp xếp theo phân bố chuẩn của chương trình đào tạo. Thứ tự chuẩn tiếng Anh đầu vào của trường Đại học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia từ cao tới thấp được phân như sau:

 1. Academic Enghlish 1 ( TOEFL iBT ≥ 56 hoặc IELTS ≥ 5.5 ) ***
 2. Intensive English 2 ( TOEFL iBT ≥ 35 hoặc IELTS ≥ 5.0 )***
 3. Intensive English 1 ( TOEFL iBT < 35 hoặc IELTS < 5.0 )***
 4. Intensive English 0 ( IELTS < 4.5 )***

*** Cập nhật tới 19/07/2021

Các sinh viên được xếp loại Intensive English 0 sẽ phải hoàn tất chương trình tiếng Anh IE 0 trước khi chính bắt đầu học theo chương trình Intensive English 1 được liệt kê bên dưới.

 Freshmen Year (1st year)
 Semester 1 Semester 2
MA001IU Calculus 14MA003IU Calculus 24
PH013IU Physics 1 (Mechanics) 2MA027IU  Applied Linear Algebra2
CH011IU Chemistry for Engineers3PH014IU  Physics 2 (Thermodynamics) 2
CH012IU Chemistry Laboratory1PE008IU Critical Thinking 3
PE015IU Philosophy of Marxism and   Leninism3PE016IU Political economics of Marxism and   Leninism2
EN007IU Writing AE12EN011IU Writing AE22
EN008IU  Listening AE12EN012IU  Speaking AE22
EE050IU Intro to Computer for Engineers3EE049IU  Introduction to EE 3
PT001IU Physical Training 1 0PT002IU Physical Training 2 0
 Total Credits 20 Total Credits20
 Summer Semester
  PE017IU
 Scientific socialism2
 Total Credits 2
 Sophomore Year (2nd year)
 Semester 1 Semester 2
MA023IU Calculus 34MA024IU Differential Equations4
PH015IU  Physics 3 (Electricity & Magnetism)3MA026IU  Probability & Random Process3
PH016IU Physics 3 Lab1PH012IU Physics 4 (Optics & Atomics)2
EE051IU Principles of EE 1 3EE010IU Electromagnetic Theory3
EE052IU Principles of EE 1 Lab1EE055IU Principles of EE 23
EE053IU Digital Logic Design3EE056IU Principles of EE 2 Lab 1
EE054IU Digital Logic Design Lab1EE090IU Electronics Devices3
EE057IU Programming for Engineers 3EE091IU Electronics Devices Lab1
EE058IU Programming for Engineers Lab 1PE018IU History of Vietnamese Communist   Party 2
 Total Credits 20 Total Credits 22
 Summer Semester
  Military Training    
 Junior Year (3rd year)
 Semester 1 Semester 2
EE088IU Signals & Systems3EE092IU Digital Signal Processing3
EE089IU Signals & Systems Lab1EE093IU Digital Signal Processing Lab1
EE083IU Micro-processing Systems3EE068IU Principles of Com. Systems3
EE084IU Micro-processing Systems Lab1EE115IU Principles of Com. Systems Lab1
EE130IU Capstone Design 1 2EE131IU Capstone Design 22
EE—IU EE Elective Course 014EE—IU  EE Elective Course 024
PE020IU Engineering Ethics and Professional   Skills3EE079IU Power Electronics3
PE019IU Ho Chi Minh’s Thoughts2EEAC003IU Power Electronics Lab 1
     General Elective3
 Total Credits19 Total Credits21
 Summer Semester
EE112IU
 Summer Internship3  
 Senior Year (4th year)
 Semester 1 Semester 2
EE107IU Senior Project2 EE097IU Thesis10
EE—IU EE Elective Course 03 4   
EE—IU EE Elective Course 04 3   
EE—IU EE Elective Course 05 3   
EE114IU Entrepreneurship 3   
 Total Credits15 Total Credits10
 Freshmen Year (1st year)
 Semester 1 Semester 2
   MA001IU Calculus 1 4
   PH013IU Physics 1 (Mechanics)2
  IE2 CH011IU Chemistry for Engineers3
   CH012IU Chemistry for Engineers Lab1
   PE015IU Philosophy of Marxism and Leninism3
   EN007IU  Writing AE1 2
   EN008IU Listening AE12
   PT001IU Physical Training 1 0
   EE049IU Introduction to EE3
 Total Credits 0 Total Credits20
 Summer Semester
PH014IU Physics 2 (Thermodynamics)2EN011IU Writing AE 22
PE016IU Political economics of Marxism and   Leninism2EN012IU  Speaking AE22
   MA003IU Calculus 24
 Total Credits 12
 Sophomore Year (2nd year)
 Semester 1 Semester 2
MA023IU Calculus 34MA024IU Differential Equations4
PH015IU  Physics 3 (Electricity & Magnetism)3MA026IU  Probability & Random Process3
PH016IU Physics 3 Lab1PH012IU Physics 4 (Optics & Atomics)2
EE050IU
 Intro to Computer for Engineers3EE010IU Electromagnetic Theory3
EE051IU Principles of EE 1 3EE055IU Principles of EE 23
EE052IU Principles of EE 1 Lab1EE056IU Principles of EE 2 Lab1
EE053IU Digital Logic Design3EE057IU Programming for Engineers3
EE054IU Digital Logic Design Lab1EE058IU Programming for Engineers Lab1
MA027IU Applied Linear Algebra2PE008IU Critical Thinking3
PT002IU Physical Training 2 0   
 Total Credits 21 Total Credits 23
 Summer Semester
  Military Training    
 Junior Year (3rd year)
 Semester 1 Semester 2
EE088IU Signals & Systems3EE092IU Digital Signal Processing3
EE089IU Signals & Systems Lab1EE093IU Digital Signal Processing Lab1
EE083IU Micro-processing Systems3EE068IU Principles of Com. Systems3
EE084IU Micro-processing Systems Lab1EE115IU Principles of Com. Systems Lab1
EE130IU Capstone Design 1 2EE131IU Capstone Design 22
EE090IU Electronics Devices3EE079IU Power Electronics3
EE091IU Electronics Devices Lab1EEAC003IU Power Electronics Lab1
PE017IU Scientific socialism2PE018IU History of Vietnamese
Communist Party
2
PE020IU  Engineering Ethics and Professional   Skills3PE019IU  Ho Chi Minh’s
Thoughts
2
 Total Credits19 Total Credits18
 Summer Semester
EE112IU
 Summer Internship3  
 Senior Year (4th year)
 Semester 1 Semester 2
EE107IU Senior Project2 EE097IU Thesis10
EE—IU EE Elective Course 01 4 EE—IU EE Elective Course 04  3 
EE—IU EE Elective Course 02 4 EE—IU EE Elective Course 05 3
EE—IU EE Elective Course 03 4   
EE114IU Entrepreneurship 3   
  General Elective 3   
 Total Credits20 Total Credits16

 

 Freshmen Year (1st year)
 Semester 1 Semester 2
   MA001IU Calculus 1 4
  IE1 PH013IU Physics 1 (Mechanics)2
  IE2 CH011IU Chemistry for Engineers3
   CH012IU Chemistry for Engineers Lab1
   PE015IU Philosophy of Marxism and Leninism3
   EN007IU  Writing AE1 2
   EN008IU Listening AE12
   PT001IU Physical Training 1 0
   EE049IU Introduction to EE3
 Total Credits 0 Total Credits20
 Summer Semester
PH014IU Physics 2 (Thermodynamics)2EN011IU Writing AE 22
PE016IU Political economics of Marxism and   Leninism2EN012IU  Speaking AE22
   MA003IU Calculus 24
 Total Credits 12
 Sophomore Year (2nd year)
 Semester 1 Semester 2
MA023IU Calculus 34MA024IU Differential Equations4
PH015IU  Physics 3 (Electricity & Magnetism)3MA026IU  Probability & Random Process3
PH016IU Physics 3 Lab1PH012IU Physics 4 (Optics & Atomics)2
EE050IU
 Intro to Computer for Engineers3EE010IU Electromagnetic Theory3
EE051IU Principles of EE 1 3EE055IU Principles of EE 23
EE052IU Principles of EE 1 Lab1EE056IU Principles of EE 2 Lab1
EE053IU Digital Logic Design3EE057IU Programming for Engineers3
EE054IU Digital Logic Design Lab1EE058IU Programming for Engineers Lab1
MA027IU Applied Linear Algebra2PE008IU Critical Thinking3
PT002IU Physical Training 2 0   
 Total Credits 21 Total Credits 23
 Summer Semester
  Military Training    
 Junior Year (3rd year)
 Semester 1 Semester 2
EE088IU Signals & Systems3EE092IU Digital Signal Processing3
EE089IU Signals & Systems Lab1EE093IU Digital Signal Processing Lab1
EE083IU Micro-processing Systems3EE068IU Principles of Com. Systems3
EE084IU Micro-processing Systems Lab1EE115IU Principles of Com. Systems Lab1
EE130IU Capstone Design 1 2EE131IU Capstone Design 22
EE090IU Electronics Devices3EE079IU Power Electronics3
EE091IU Electronics Devices Lab1EEAC003IU Power Electronics Lab1
PE017IU Scientific socialism2PE018IU History of Vietnamese
Communist Party
2
PE020IU  Engineering Ethics and Professional   Skills3PE019IU  Ho Chi Minh’s
Thoughts
2
 Total Credits19 Total Credits18
 Summer Semester
EE112IU
 Summer Internship3  
 Senior Year (4th year)
 Semester 1 Semester 2
EE107IU Senior Project2 EE097IU Thesis10
EE—IU EE Elective Course 01 4 EE—IU EE Elective Course 04  3 
EE—IU EE Elective Course 02 4 EE—IU EE Elective Course 05 3
EE—IU EE Elective Course 03 4   
EE114IU Entrepreneurship 3   
  General Elective 3   
 Total Credits20 Total Credits16

 

 Freshmen Year (1st year)
 Semester 1 Semester 2
  IE0   IE2 
  IE1    
 Total Credits 0 Total Credits0
 Summer Semester
MA001IU Calculus 14EN007IU Writing AE 12
PH013IU Physics 1 (Mechanics)2EN008IU  Listening AE12
 Total Credits 10
 Sophomore Year (2nd year)
 Semester 1 Semester 2
MA003IU Calculus 24EE049IU Introduction to EE3
PT001IU Physical Training 1 0MA027IU  Applied Linear Algebra2
EN011IU Writing AE 22PT002IU Physical Training 20
EN012IU Speaking AE22CH011IU Chemistry for Engineers3
PE015IU Philosophy of Marxism and Leninism3CH012IU  Chemistry for Engineers Lab1
PH014IU Physics 2 (Thermodynamics)2MA023IU Calculus 34
EE050IU Intro to Computer for Engineers3PH015IU Physics 3 (Electricity & Magnetism)3
EE051IU Principles of EE 13PH016IU Physics 3 Lab 1
EE052IU Principles of EE 1 Lab1EE055IU Principles of EE 2 3
   EE056IU Principles of EE 2 Lab1
 Total Credits 20 Total Credits 21
 Summer Semester
  Military Training    
 Junior Year (3rd year)
 Semester 1 Semester 2
EE053IU Digital Logic Design3EE083IU Micro-processing Systems3
EE054IU Digital Logic Design Lab1EE084IU Micro-processing Systems Lab1
EE057IU Programming for Engineers3EE088IU Signals & Systems3
EE058IU Programming for Engineers Lab1EE089IU Signals & Systems
Lab
1
MA024IU Differential Equations 4EE068IU Principles of Com. Systems3
PE016IU Political economics of Marxism and   Leninism2EE115IU Principles of Com. Systems Lab1
EE090IU Electronics Devices 3EE130IU Capstone Design 1 2
EE091IU Electronics Devices Lab1PE008IU  Critical Thinking 3
MA026IU Probability& Random Process3EE010IU Electromagnetic Theory3
PH012IU Physics 4 (Optics & Atomics)2PE017IU Scientific socialism2
 Total Credits23 Total Credits22
 Summer Semester
PE018IU History of Vietnamese Communist Party2 PE019IU Ho Chi Minh’s Thoughts 2 
 Total Credits4
 Senior Year (4th year)
 Semester 1 Semester 2
EE131IU Capstone Design 22EE107IU Senior Project2
PE020IU Engineering Ethics and Professional   Skills3EE—IU ET Elective Course 034
EE092IU Digital Signal Processing3EE—IU ET Elective Course 043
EE093IU Digital Signal Processing Lab1EE—IU ET Elective Course 053
EE079IU  Power Electronics3EE114IU Entrepreneurship3
EEAC003IU Power Electronics Lab1  General Elective3
EE—IU  ET Elective Course 01 4   
EE—IU ET Elective Course 024   
 Total Credits21 Total Credits18
 Summer Semester
EE112IU Summer Internship 3  
 Total Credits3
 Senior Year (5th year)  
 Semester 1  
EE097IUThesis10  
 Total Credits10  

 

Những môn học tự chọn chung (general elective) mang đến cho sinh viên khoa Điện tử – Viễn thông cơ hội khám phá một lĩnh vực học thuật bất kỳ mà bản thân yêu thích. Việc được tự do lựa chọn một môn học bất kỳ theo sở thích đóng một vai trò quan trong giúp sinh viên xác định lĩnh vực chuyên môn phù hợp, ví dụ như chuyên ngành kỹ thuật, vật liệu y tế, công nghệ, quản lý, vv… Sinh viên phải học ít nhất 1 môn trong danh sách sau:

Subject’s ID SubjectsCredit(s)
BA003IU Principles of Marketing3
BA006IU Business Communication3
BA027IU E-Commerce3
BA098IU Leadership3
BA117IU Introduction to Micro Economics3
BA120IU Business Computing Skills3
ENEE1001IU Engineering Drawing3 (2+1 lab)
PE014IU Environmental Science3
ENEE2008IU Environmental Ecology3
CE103IU+04 Computer-Aided Design and Drafting
 (CADD)+Practice CAD
3 + 1
CE211IU  Hydrology – Hydraulics3
IT069IU Object-Oriented Programming3
BM030IU Machine Design 3
IS085IU CAD/CAM/CNC3 (2+1 lab)
IS019IU Production Management3
IS034IU Product Design & Development3
IS040IU Management Information System3
IS065IU Supply Security and Risk Management3
PH027IU Earth observation and the environment3
PH018IU  Introduction to Space Engineering3
PH035IU  Introduction to Space Communications3
PH036IU Remote Sensing3
PH037IU Space Environment3
PH040IU Satellite Technology3
EL017IU Language and Culture3
EL018IL Cross-Cultural Communication3
EL021IL Global Englishes3
EEAC014IU Neuron Network and Fuzzy Logics3

 

Các môn học tự chọn chuyên ngành được lựa chọn bởi hội đồng khoa học của Khoa Điện tử – Viễn thông. Các môn học này cho phép mỗi sinh viên quyền tự do lựa chọn những định hướng học tập chuyên ngành khác nhau thuộc lĩnh vực Điện tử – Viễn thông. Việc lưa chọn các môn học nên được lập kế hoạch và thực hiện cẩn thận, đồng thời tham khảo ý kiến từ cố vấn học tập nhằm đưa ra những lựa chọn phù hợp nhất vói sinh viên. Sinh viên phải học ít nhất 5 môn (hoặc tương đương 18 tín chỉ) được lựa chọn trong danh sách sau:

Subject’s ID SubjectsCredit(s)
EE061IU
EE062IU
 Analog Electronics
 Analog Electronics Laboratory
3
1
EE094IU
EE095IU
 Digital Electronics
 Digital Electronics Laboratory
3
1
EE105IU
EE124IU
 Antenna and Microwave Engineering 
 Antenna and Microwave Engineering Laboratory
3
1
EE075IU Theory of Automatic Control3
EEAC020IU Theory of Automatic Control4
EE063IU
EE117IU
 Digital System Design
 Digital System Design Laboratory
3
1
EE066IU
EE121IU
 VLSI Design
 VLSI Design Laboratory
3
1
EE104IU
EE118IU
 Embedded Real-time Systems
 Embedded Real-time Systems Laboratory
3
1
EE070IU
EE116IU
 Wireless Communications Systems
 Wireless Communications Systems Laboratory
3
1
EE119IU
EE120IU
 Telecommunication Networks
 Telecommunication Networks Laboratory
3
1
EE072IU Computer and Communication Networks3
EE102IU Stochastic Signal Processing3
EE103IU
EE122IU
 Image Processing and Computer Vision
 Image Processing and Computer Vision Laboratory
3
1
EE123IU  Special Topics in Electrical Engineering 2
EE074IU Digital Signal Processing Design3
EE125IU
EE126IU
 RF Circuit Design
 RF Circuit Design Laboratory
3
1
EEAC008IU  Sensors and Instrumentation3
EE127IU  Machine learning and Artificial Intelligence3
EE128IU
EE129IU
 Internet of Things (IoT)
 Internet of Things Laboratory
3
1
EE133IU Emerging Engineering Technologies3