Chương trình đào tạo liên thông Đại học – Thạc sĩ (BS-MS) được triển khai từ học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 cho phép sinh viên đại học có học lực khá giỏi rút ngắn thời gian học tập (khoảng 1 năm) so với tổng thời gian đào tạo trình độ đại học và trình độ thạc sĩ của ngành tương ứng. Sinh viên tham dự chương trình có thể đăng ký học và tích lũy các môn học trình độ thạc sĩ từ năm 3 trong quá trình học đại học (tối đa 50% chương trình Thạc sĩ, tương đương khoảng 22 tín chỉ). Các môn học tích lũy này được xét công nhận cho các môn ở trình độ Đại học (lên đến 15 tín chỉ).

*Thông báo triển khai chương trình xem tại đây

Điều kiện tham gia chương trình:

  • Sinh viên năm 3 trở đi
  • Số tín chỉ tích lũy tại thời điểm xét: ≥ 65
  • Điểm trung bình tích lũy tại thời điểm xét: > 70
  • Đăng ký học Thạc Sĩ ngành Kỹ thuật Điện Tử

Tổ chức Đào tạo – Học phí – Học bổng:

    1. Nguyên tắc chung:

Sinh viên đại học tham gia chương trình liên thông ĐH-ThS sẽ được phép đăng ký các học phần của chương trình Thạc sĩ có quy định trong Khung chương trình liên thông (tối đa 50% chương trình Thạc sĩ). Trong số các học phần Thạc sĩ đã học, sinh viên được phép quy đổi tối đa 15 tín chỉ cho các học phần tương ứng ở Đại học.

    2. Thời gian – Địa điểm đào tạo:

Sinh viên học các học phần Thạc sĩ theo Thời khóa biểu (thời gian – địa điểm) của từng ngành đào tạo Thạc sĩ (đa số học các buổi tối tại cơ sở nội thành)

    3. Luận văn:

Sinh viên phải thực hiện và bảo vệ luận văn đại học và luận văn thạc sĩ theo quy định, tuy nhiên có thể tiếp tục phát triển nội dung luận văn đại học cho luận văn thạc sĩ. Mức độ khác biệt và các yêu cầu về chuyên môn của luận văn do Khoa quy định.

    4. Học phí:

Sinh viên học học phần ở chương trình nào thì đóng học phí theo quy định ở chương trình đó, cụ thể học phí ở chương trình Thạc sĩ như sau:

    – ThS Quản trị Kinh doanh: 129 usd/ tín chỉ
    – ThS các ngành khác: 120 usd/tín chỉ
    – Học phí các học phần Đại học không thay đổi

    5. Học bổng:

Sinh viên nhận học bổng tuyển sinh đại học khi đăng ký chương trình BSMS được chuyển điểm và đóng phần chênh lệch học phí giữa học phần thạc sĩ và đại học khi điểm chuyển đạt yêu cầu duy trì học bổng tuyển sinh.

Khi sinh viên hoàn thành chương trình đại học sẽ nộp hồ sơ chính thức và sẽ được ưu tiên xét học bổng thạc sĩ (theo hình thức thí sinh trúng tuyển xét tuyển) theo thông báo học tại thời điểm xét công nhận trúng tuyển chính thức chương trình thạc sĩ.

Quy trình đăng ký tham gia chương trình BS – MS:

  1. Nộp đơn đăng ký tham gia chương trình từ ngày 12/12 – 23/12/2022 bản scan (sinh viên in mẫu đơn, điền thông tn, ký và scan) về email ntthanh@hcmiu.edu.vn với chủ đề mail [BSMS2022 – Đăng ký chương trình].
  2. Theo dõi kết quả xét duyệt từ ngày 05 – 09/01/2023 trên trang web oga.hcmiu.edu.vn, email đăng ký
  3. Phản hồi email xác nhận tham dự chương trình (nếu được thông báo đủ điều kiện tham gia). In đơn đăng ký ở Bước 1 và phiếu xác nhận tham gia chương trình ĐH-ThS nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau Đại học – Phòng O2.609 từ ngày 01 – 08/02/2023 (thời gian có thể thay đổi tùy vào tình hình dịch bệnh)
  4. Học viên được cấp tài khoản mã học viên. Ở học kỳ đầu tiên, yêu cầu về đăng ký môn học sẽ được gửi qua email và Phòng ĐTSĐH sẽ hỗ trợ học viên BS – MS đăng ký. Học kỳ 2 năm học 2022 – 2023 dự kiến bắt đầu từ 30/01/2023.

*Thông tin tuyển sinh chi tiết về chương trình liên thông Đại học – Thạc sĩ xem tại đây.

**Khung chương trình đào tạo.

Contacts:

    Phòng Đào tạo Sau Đại học
ThS. Nguyễn Thị Thanh (Ms) – Email: ntthanh@hcmiu.edu.vn
Điện thoại: 028 3724 4207 – Nội bộ: 3120

    Khoa Điện tử Viễn thông
Nguyễn Lập Luật – Email: nlluat@hcmiu.edu.vn
Điện thoại: 028 3724 4207 – Nội bộ: 3231