Chương Trình Đào Tạo Được Kiểm Định Quốc Tế

Kể từ khi thành lập vào năm 2004, với tất cả nỗ lực của toàn thể giảng viên, cán bộ công nhân viên, sinh viên, Khoa Điện – Điện tử đã 2 lần đạt được chuẩn kiểm định Quốc Tế: kiểm định chất lượng đào tạo AUN – QA của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network) năm 2013 và ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology)

I. ABET Accredited Programs:

Electrical Engineering (Bachelor of Engineering in Electrical Engineering)

Accredited: Oct 1, 2017 – Present

Accredited Location: Main Campus

Date of Next Comprehensive Review: 2024 – 2025

Accredited by: Engineering Accreditation Commission

Program Criteria: Electrical and Electronics Engineering

 

II. ASIIN Accredited Programs:

Electrical Engineering (Bachelor of Engineering in Control and Automation Engineering)

Accredited: Under reviewed

Accredited Location: Main Campus

Date of Next Comprehensive Review: TBD

Accredited by: ASIIN

Program Criteria: Subject-specific criteria of the Technical Committee 02 – Electrical Engineering/Information Technology    

III. AUN-QA Accredited Programs:

Electrical Engineering (Bachelor of Engineering in Electronics and Telecommunications)

Accredited: May, 2013 to May, 2017

Accredited Location: Main Campus

Accredited by: AUN-QA

Program Criteria: Bachelor of Engineering in Electronics and Telecommunications