Chương Trình Đào Tạo Được Kiểm Định Quốc Tế

Kể từ khi thành lập vào năm 2004, với tất cả nỗ lực của toàn thể giảng viên, cán bộ công nhân viên, sinh viên, , ngành Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông đã 2 lần đạt được chuẩn kiểm định Quốc Tế: kiểm định chất lượng đào tạo của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network – AUN) và Liên hiệp Hội đồng Kiểm định Kỹ thuật và Công nghệ (Accreditation Board for Engineering and Technology – ABET)