Advanced RF and Microwave Lab (LA2. 109)

 • Thành lập vào tháng 6 năm 2014
 • Tài trợ bởi Ngân hàng thế giới (World Bank), Quỹ đầu tư & phát triển Việt Nam (Ministry of Investment and Development) và trường Đại học Quốc Tế (International University)
 • Tổng giá trị đầu tư hơn 2 triệu Đô la Mỹ

Chức Năng và Nhiệm Vụ:

 • Giảng dạy các môn học thực hành cho chương trình Đại học và Sau đại học
 • Kỹ thuật Anten và Vi sóng (Antenna and Microwave Engineering)
 • Thiết kế mạch cao tần (RF Design Circuit)
 • Thiết kế Anten nâng cao (Advanced Antenna Design)
 • Đo đạc các thiết bị tần số cao (High frequency measurement)

Nghiên Cứu:

 • Mạch cao tần và xử lí tín hiệu (RF circuit and RF signal processing)
 • Thiết kế Anten, đặc tính Anten và đo đạc Anten (Antenna Characterization, Antenna Integration, and Antenna Design)
 • Thiết kế các bộ thu phát (Transmitter, Receiver and Transceiver Design)

Chuyển Giao Công Nghệ:

 • Đo đạc các loại Anten (Antenna measurement)
 • Ứng dụng Vi sóng (Microwave application)

Video Giới Thiệu

Liên Hệ:

Dr. Nguyen Ngoc Truong Minh
Room office: A2.206
Email: nntminh@hcmiu.edu.vn
 
 
    
 
M. Eng Nguyen Minh Thien
Kỹ thuật viên
Room office: LA2. 109
Email: nmthien@hcmiu.edu.vn
 
Chúng tôi có cung cấp các dịch vụ về đo kiểm anten, nếu có nhu cầu vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết.
 

DANH MỤC THIẾT BỊ

Advanced RF & Microwave – MMIC Lab
Description/SpecificationManufacturer Model
Picture
Digital Communication AnalyzerAgilent86100C
 Function Waveform Generator (80MHz)Agilent33250A
 PSG Analog Signal Generator (250khz – 20Ghz)AgilentE8257D
 ESA-L Series Spectrum Analyzer (9khz – 26.5Ghz)AgilentE4408B
 Power SupplyAgilentE3630A
 Counter/Power Meter/DVM (26.5 Ghz)Agilent53148A
 Digit Nano Volt/ Micro Ohm MeterAgilent34420A
 Series Power MeterAgilentN1911A
LCR MeterAgilent4263B
Precision LCR MeterAgilent4263B
NFA Series Noise Figure Analyzer (10Mhz – 26.5 Ghz)AgilentN8975A
Preamplifier (1-26.5 Ghz)Agilent8449B
Wireless Communication Test SetAgilentE5515C
Optical Spectrum AnalyzerAgilent86143B
Network/Spectrum/Impedance AnalyzerAgilent4396A
ENA Series Network Analyzer (300 khz-20 Ghz)AgilentE5071C
PNA Network Analyzer (10 Mhz – 67Ghz)AgilentN5227A
ESG Vector Signal Generator (250khz – 3 Ghz)AgilentE4438C
Signal Generator (100khz – 1000 Mhz)Agilent8648A
EMC Analyzer (100 kHz – 26.5 Ghz)AgilentE7405A
ESA – Series Spectrum Analyzer (9 khz – 26.5 Ghz)AgilentE4407B
ESG – D Series Signal Generator (250 khz – 3 Ghz)AgilentE4432B
Standard Gain Horn AntennasNSI 
Anechonic Champer CapabilitiesNSI