ĐH Quốc Tế được thành lập năm 2003 và Khoa Điện Tử – Viễn Thông là một trong những khoa chuyên ngành chính được mở đầu tiên của Trường. Được định hướng theo những mục tiêu, tầm nhìn và sứ mạng chung của Trường ĐH Quốc Tế, mục tiêu chính của Khoa Điện Tử – Viễn Thông nhắm đến chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp một hành trang đầy đủ để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thế giới công nghệ, đặc biệt là trong các lĩnh vực Kỹ thuật Điện tử, Viễn thông, Xử lý Tín hiệu, Điều khiển và tự động hoá, Trí tuệ nhân tạo và máy học. Ngoài ra, chương trình đào tạo còn đạt kiểm định chất lượng quốc tế như của mạng lưới các trường Đông Nam Á (AUN) và gần đây nhất là ABET của Hoa Kỳ.