Telecommunication Lab (LA2. 202)

  

  • Được thành lập vào năm 2005
  • Đầu tư bởi Trường Đại học Quốc Tế
  • Tổng giá trị đầu tư khoảng 10 tỉ VND

Chức Năng và Nhiệm Vụ:

  • Giảng dạy các môn học thực hành về Viễn thông, xử lí tín hiệu, cơ sở ngành cho sinh viên đại học
  • Nghiên cứu cho sinh viên cao học

Nghiên Cứu:

  • Nghiên cứu sinh viên
  • Mạng 5G/6G
  • Trí tuệ nhân tạo/xử lí ảnh và thị giác máy tính

Video Giới Thiệu:

Liên Hệ:

M. Eng Do Ngoc Hung

Trưởng phòng thí nghiệm

Office room: O2. 206

Email: dnhung@hcmiu.edu.vn

Mr. Nguyen Bang Dang Duy

Kỹ thuật viên

Office room: LA2. 202

Email: nbdhuy@hcmiu.edu.vn

DANH MỤC THIẾT BỊ

Telecommunication Lab
 Description/Specification   Model # Picture Quantity
Personal Computer Set 10
DC Power Supply EL302RT Triple Power Supply 10
Digital Multimeter 1604 – 40000 count Digital Multimeter 10
Function Generator TFG – 3610E (10MHz)
DDS Function generator
10
Digital Oscilloscope GDS – 1102A – U
Digital storage Oscilloscope
10
Digital Signal Processing Starter Kit TMS320C6713 8
Labvolt Antenna Training Kit 2