Robotic Lab

  • Thành lập năm 2023
  • Đầu tư bởi sự hợp tác giữa công ty ABB và trường Đại học Quốc Tế
  • Tổng giá trị đầu tư hơn 2 tỉ VNĐ

Chức Năng và Nhiệm Vụ:

  • Giảng dạy các môn thực hành về điều khiển và vận hành robot cho sinh viên đại học
  • Nghiên cứu cho sinh viên cao học

Nghiên Cứu:

  • Smart Industry Manufacturing
  • Social guidance navigation
  • Human-robot collaboration

Liên Hệ:

Dr. Ton That Long

Trưởng phòng thí nghiệm

Office room: LA2. 210

Email: ttlong@hcmiu.edu.vn

M. Eng Nguyen Lap Phuong Uyen

Kỹ thuật viên

Office room: LA2. 210

Email: nlpuyen@hcmiu.edu.vn