SEE Alumni là kênh thông tin liên lạc giúp cựu sinh viên kết nối chặt chẽ với tin tức từ Khoa Điện – Điện tử và từ các cựu sinh viên khác. Nhóm cựu sinh viên sẽ luôn cập nhật các sự kiện xã hội, đoàn thể và nhằm mục đích đóng vai trò là cầu nối giữa các thế hệ sinh viên. Không quan trọng bạn đang ở đâu hay đang làm gì, bạn vẫn là một phần của gia đình cựu sinh viên toàn cầu của chúng tôi và chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn.
Hiện tại Tiến sĩ Vương Quốc Bảo đang là chi hội trưởng hội cựu sinh viên Khoa Điện – Điện tử.

Vuong, Quoc Bao (K10)

Chi Hội Trưởng

Năm tốt nghiệp Đại học – 2014
Tốt nghiệp thạc sĩ tại IU năm 2017 và Tiến sĩ tại Pháp năm 2022.
Công việc hiện tại: Giảng viên Khoa Điện – Điện tử (HCMIU).
Email: vqbao@hcmiu.edu.vn

Huynh, Tan Quoc (K05)

Chi Hội Phó

Năm tốt nghiệp Đại học – 2010
Tốt nghiệp thạc sĩ tại IU năm 2013 và Tiến sĩ tại Mỹ năm 2019.
Công việc hiện tại: Giảng viên Khoa Điện – Điện tử (HCMIU).
Email: htquoc@hcmiu.edu.vn

Bui, Bich Tram (K07)

Thư Ký

Năm tốt nghiệp Đại học – 2011 tại IU
Công việc hiện tại: Thư Ký Khoa Điện – Điện tử (HCMIU).
Email: bbtram@hcmiu.edu.vn

DANH SÁCH NHÂN SỰ HỘI CỰU SINH VIÊN KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

STT

Họ và tên

Email

Khóa

Vai trò

Chức vụ, nơi công tác hiện tại

1

Vương Quốc Bảo

vqbao@hcmiu.edu.vn

2010

Chi Hội trưởng

Giảng Viên Khoa Điện – Điện Tử, Trường Đại học Quốc Tế.

2

Huỳnh Tấn Quốc

htquoc@hcmiu.edu.vn

2005

Chi hội phó

Giảng Viên Khoa Điện – Điện Tử, Trường Đại học Quốc Tế.

3

Đặng Quốc Khánh

khanhdang.vt88@gmail.com

2006

Ủy viên

Baker Hughes

4

Phạm Trung Kiên

ptkien@hcmiu.edu.vn

2007

Ủy viên

Giảng Viên Khoa Điện – Điện Tử, Trường Đại học Quốc Tế.

5

Bùi Bích Trâm

bbtram@hcmiu.edu.vn

2007

Thư ký

Thư Ký Khoa Điện – Điện Tử, Trường Đại học Quốc Tế.

6

Nguyễn Minh Triết

trietnm1990@gmail.com

2008

Ủy viên

Trường đại học Kiên Giang

7

Đỗ Quang Việt

doquangviet@gmail.com

2009

Ủy viên

Cty TNHH Viễn Thông Số VTC

8

Đỗ Đăng Quang

dodangquang0783@yahoo.com

2011

Ủy viên

TNHH Vector Infotech Vietnam

9

Trần Quang Thắng

tqthangdq@gmail.com

2012

Ủy viên

Công Ty TNHH Công Nghệ RadSense

10

Nguyễn Hoàng An

nhan@hcmiu.edu.vn

2013

Ủy viên

Nghiên cứu viên Khoa Điện – Điện Tử, Trường Đại học Quốc Tế.

11

Nguyễn Tuấn Minh Trí

ngtuanminhtri@gmail.com

2014

Ủy viên

Công ty TNHH Liên Minh

12

Dương Phương Duy

duyduong170396@gmail.com

2015

Ủy viên

Công ty Thép TVP

13

Trần Minh Hiếu

tmhieu@hcmiu.edu.vn

2016

Ủy viên

Trợ giảng Khoa Điện – Điện Tử, Trường Đại học Quốc Tế.

14

Lê Diệp Phi

lediepphi1999@gmail.com

2017

Ủy viên

FPT