Signal Processing Lab (LA2. 207)

 

Chức Năng và Nhiệm Vụ:

  • Giảng dạy các môn thực hành về Xử lí tín hiệu cho sinh viên đại học
  • Nghiên cứu cho sinh viên cao học

Nghiên Cứu:

  • Lập trình cơ bản cho xử lí tín hiệu (Basic Programming for Signal Processing)
  • Lập trình cho các thiết bị điện tử (Programing Electronic Devices)

Video Giới Thiệu:

Liên Hệ:

M. Eng Do Ngoc Hung

Trưởng phòng thí nghiệm

Office room: O2. 206

Email: dnhung@hcmiu.edu.vn

M. Eng Huynh Tran Minh Tri

Kỹ thuật viên

Office room: LA2. 207

Email: htmtri@hcmiu.edu.vn

DANH MỤC THIẾT BỊ

Signal Processing Lab
Description/Specification Picture Quantity
Personal Computer 10
Microsoft Kinect 1
Raspberry Pi Camera Module 4
Arduino DUE Camera Module 4
Arduino DUE R3 6
STM3220 – Eval 4
STM32F4 Discovery Kit 4
Raspberry Pi 6
TMS320C6713 DSP Starter Kit 4