Tầm Nhìn Và Sứ Mạng Của Trường Đại Học Quốc Tế

A. Tầm nhìn

Trường ĐHQT là trường đại học nghiên cứu thuộc tốp đầu tại châu Á; là cơ sở giáo dục quốc tế, tự chủ, sáng tạo; là nơi vun đắp và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động trong nước và quốc tế.

B. Sứ mạng

 • Là cơ sở giáo dục quốc tế, mang bản sắc văn hóa Việt Nam.
 • Cơ sở giáo dục đại học đi tiên phong trong đổi mới cơ chế quản trị đại học theo mô hình tự chủ và tiên tiến.
 • Đào tạo chất lượng cao đa ngành – đa lĩnh vực. Đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế/khu vực cho tất cả các chương trình đào tạo.
 • Giảng dạy và nghiên cứu thực hiện bằng tiếng Anh là điểm khác biệt nâng tầm quốc tế của nhà trường. Người học được đào tạo và rèn luyện để trở thành công dân toàn cầu và có trách nhiệm với xã hội, dẫn dắt xã hội trong tương lai.
 • Nghiên cứu cơ bản với hàm lượng tri thức lớn song hành với nghiên cứu ứng dụng, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững của doanh nghiệp, địa phương và xã hội; quan tâm, thúc đẩy các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng.

C. Giá trị cốt lõi

 • Chất lượng: chất lượng vượt trội là hàng đầu, là mục tiêu phấn đấu được khẳng định qua việc đạt kiểm định chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.
 • Sáng tạo: giá trị cốt lõi thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững, khuyến khích và tôn vinh sự cải tiến không ngừng, các ý tưởng, những đột phá mang lại giá trị thiết thực cho tổ chức.
 • Chính trực: đề cao và vun đắp tính trung thực, giữ vững các cam kết, nhất quán trong lời nói và hành động của tổ chức và thành viên của tổ chức.
 • Trách nhiệm: sự tận tâm, theo đuổi hoàn thành các nhiệm vụ được giao, sự quan tâm đến các trách nhiệm xã hội.

D. Mục tiêu trọng tâm

 • Hoàn thiện mô hình tự chủ đại học, tạo sự đột phá về quản trị và hiệu quả hoạt động, phát huy tối đa sức mạnh các nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực.
 • Nâng tầm quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh và tính hội nhập.
 • Phát triển cơ sở vật chất khang trang, hiện đại ở khu A đáp ứng mục tiêu quốc tế hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. Xây dựng tòa nhà đầu tiên tại khu B và khai thác khu B.

Tầm Nhìn và Sứ Mạng của Khoa Điện – Điện Tử

A. Tầm nhìn

Được trong nước và quốc tế công nhận về phương pháp giảng dạy tiên tiến, nghiên cứu hiện đại và đổi mới sáng tạo.

Phương pháp giảng dạy tiên tiến:

 • Cung cấp cho sinh viên các lý thuyết cơ bản và nâng cao và liên kết chúng với thực tế.
 • Tương tác với sinh viên cả trong và ngoài giảng đường.
 • Hỗ trợ sinh viên bằng phương pháp giảng dạy kết hợp.
 • Truyền cảm hứng cho sinh viên nghiên cứu và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

Nghiên cứu hiện đại:

 • Xây dựng các phòng thí nghiệm hiện đại liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của Khoa và khuyến khích sinh viên tham gia.
 • Chuẩn bị chương trình học phù hợp và liên quan đến hướng nghiên cứu.

Sự đổi mới sáng tạo:

 • Hướng dẫn sinh viên hiểu các bối cảnh xã hội, kinh tế và kỹ thuật.
 • Hướng sinh viên nhận ra các vấn đề hiện tại và tương lai.
 • Dạy sinh viên sự sáng tạo và tư duy phản biện.
 • Khuyến khích sinh viên làm việc theo nhóm để giải quyết đối với các vấn đề tích hợp.

B. Sứ mạng

Được định hướng bởi các nhiệm vụ chung của Trường, nhiệm vụ của Khoa Điện – Điện tử chính là:

 • Chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp một hành trang đầy đủ để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thế giới công nghệ.
 • Kết hợp với những nghiên cứu chất lượng cao nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên, các học giả và cộng đồng.
 • Chuyển giao công nghệ để giải quyết các vấn đề của cộng đồng và đồng thời tạo mối quan hệ mạnh mẽ với các doanh nghiệp để phục vụ cộng đồng.

Mục tiêu đào tạo của chương trình

Khoa Điện – Điện tử, ĐHQT, ĐHQG Tp. HCM đào tạo sinh viên tốt nghiệp có kiến ​​thức và kỹ năng chuyên môn cao để:

 • Là một kỹ sư có năng lực, có khả năng đóng góp vào nhiều lĩnh vực khác nhau trong ngành công nghiệp điện – điện tử.
 • Tham gia vào quá trình học tập và nghiên cứu lâu dài, thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của khoa học và công nghệ trên toàn thế giới.
 • Phục vụ cộng đồng, xã hội và công nghiệp hiệu quả, trách nhiệm và đạo đức.
 • Có phong cách làm việc chuyên nghiệp và khả năng lãnh đạo.