Thông báo về việc quy định tổ chức kiểm tra giữa kỳ học kỳ II năm học 2023-2024

Khoa Điện – Điện tử thông báo đến tất cả sinh viên về một số quy định trong kỳ kiểm tra giữa kỳ học kỳ II năm học 2023-2024.

Sinh viên vui lòng đọc kĩ thông báo để hoàn thành việc đóng học phí cũng như các quy định trước và trong kì thi giữa kì.

99_TB-ĐHQT_Quy dinh kỳ kiểm tra Giữa kỳ HK2 năm học 2023-2024 – Signed (5)