Khoa Điện – Điện tử (SEE) được thành lập năm 2004 theo quyết định của Trường Đại học Quốc tế (IU) – Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG TP.HCM). Kể từ khi thành lập, Khoa có một số cột mốc quan trọng như sau:

 • Năm 2004: Khoa Điện – Điện tử (tiền thân là Khoa Điện tử – Viễn thông được thành lập, theo quyết định số 405/QĐ/ĐHQG/TCCB.
 • Năm 2005: SEE thiết lập Chương trình Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông, theo quyết định số 90/QĐ-ĐHQT-ĐT.
 • Năm 2009: SEE có những học viên đầu tiên tốt nghiệp.
 • Năm 2010: SEE thiết lập chương trình thạc sĩ Kỹ thuật điện, theo quyết định số 266-QĐ-ĐHQG/ĐH-SĐH.
 • Năm 2013: SEE được AUN-DAAD công nhận.
 • Năm 2013: SEE thành lập Phòng thí nghiệm Siêu Cao Tần, hiện đại bậc nhất Việt Nam.
 • Năm 2014: SEE thiết lập Chương trình Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, theo quyết định số 704_QD-DHQG-DH-SDH.
 • Năm 2015: SEE thành lập phòng thí nghiệm mới Phòng thí nghiệm vi xử lí và hệ thống nhúng.
 • Năm 2016: SEE thành lập phòng thí nghiệm mới, PLC và SCADA.
 • Năm 2017: SEE thành lập phòng thí nghiệm mới, Xử lý tín hiệu.
 • Năm 2020-2021: SEE được kiểm định bởi ABET.
 • Năm 2023: SEE chính thức đổi tên gọi từ Khoa Điện tử – Viễn thông thành Khoa Điện – Điện tử.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của Khoa: