Hệ thống Phòng Thí Nghiệm

       Nhờ vào sự đầu tư hào phóng từ các dự án chính phủ, ngân hàng Quốc tế World Bank và trường Đại học Quốc tế, Khoa Điện Tử – Viễn Thông đang sở hữu hệ thống các phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn cao và hiện đại. Hiện nay, khoa sở hữu 7 phòng thí nghiệm và 1 xưởng cơ điện tử, bao gồm:

STT Tên Phòng thí nghiệm Vị trí Diện tích
1  Phòng thí nghiệm Siêu cao tần  LA2-109 90m2
2  Phòng thí nghiệm Điện tử LA2-201 96m2
3  Phòng thí nghiệm Viễn thông LA2-202 96m2
4  Phòng thí nghiệm Xử lý tín hiệu   LA2-207 60m2
5  Phòng thí nghiệm Hệ thống nhúng LA2-208 60m2
6  Phòng thí nghiệm Tự động LA2-210 60m2
7  Xưởng cơ điện tử Dãy PTN Quản lý
Thủy sản
45m2

Sinh viên cần tuân thủ các quy định về việc sử dụng phòng thí nghiệm, tham khảo Lab Regulation