Sinh viên tải mẫu đơn theo nhu cầu, in ra và điền những nội dung cần thiết theo mẫu đơn, và nộp lại tại văn phòng Khoa Điện – Điện tử, O2.206 trường Đại học Quốc Tế.  

Đơn Add – Drop môn học
Giấy xác nhận sinh viên
Giấy giới thiệu SV thực tập