Cố vấn học tập sẽ là cán bộ hỗ trợ bạn trong suốt quá trình đại học và được chỉ định dựa trên chuyên ngành của bạn. Cố vấn học tập có thể giúp bạn định hướng cho việc chọn và đăng ký các môn học cho học kỳ tiếp theo. Bên cạnh đó, cố vấn học tập cũng là người mà bạn có thể thảo luận về mục tiêu giáo dục của mình và lập kế hoạch học tập để đáp ứng sở thích trí tuệ và mục tiêu nghề nghiệp của bạn trong tương lai. Cố vấn của bạn có thể giúp bạn đảm bảo rằng bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu tốt nghiệp của mình.

Lịch trực tiếp sinh viên của cố vấn học tập học kì 2 năm học 2023 – 2024, sinh viên xem tại đây!

Danh sách cố vấn học tập:

Khoá học – Chương TrìnhCố vấn học tậpPhòng làm việcDanh sách SV
2023 – EE ProgramM. Eng Đỗ Ngọc Hùng

O2. 206 

 
2023 – AC ProgramM. Eng Võ Minh Thạnh & Dr. Tôn Thất LongO2. 206 
2023 – EE twinning programDr. Huỳnh Võ Trung DũngO2. 206 
2022 – EE ProgramDr. Nguyễn Ngọc Trường MinhO2. 206 EE22
2022 – AC ProgramDr. Nguyễn Văn Bình & Dr. Vương Quốc BảoO2. 206 EE_AC22
2022 – Twinning ProgramDr. Huỳnh Võ Trung DũngO2. 206 EE22_LK
2021 – EE ProgramDr. Tạ Quang HiểnO2. 206 EE21
2021 – AC ProgramDr. Nguyễn Lập LuậtO2. 206  EE_AC21
2021 – Twinning ProgramDr. Huỳnh Võ Trung DũngO2. 206 EE21_LK
2020 EE & Twinning ProgramDr. Huỳnh Tấn QuốcO2. 206 EE20
2020 AC ProgramDr. Võ Tấn PhướcO2. 209 EE_AC20
2019 EE & Twinning ProgramDr. Huỳnh Võ Trung DũngO2. 206 EE19
2019 AC ProgramDr. Phạm Trung KiênO2. 206 EE_AC19
2018 EE & Twinning ProgramM. Eng Đỗ Ngọc HùngO2. 206 EE18
2018 AC ProgramDr. Tôn Thất LongLA2. 210 EE_AC18
2017 EE – AC & Twinning ProgramM. Eng Võ Minh ThạnhLA2. 201

EE_AC17,

EE17

2016 EE & Twinning ProgramDr. Nguyễn Ngọc Trường MinhO2. 206 EE16
2016 AC ProgramDr. Nguyễn Văn BìnhO2. 206 EE_AC16