Cố vấn học tập sẽ là cán bộ hỗ trợ bạn trong suốt quá trình đại học và được chỉ định dựa trên chuyên ngành của bạn. Cố vấn học tập có thể giúp bạn định hướng cho việc chọn và đăng ký các môn học cho học kỳ tiếp theo. Bên cạnh đó, cố vấn học tập cũng là người mà bạn có thể thảo luận về mục tiêu giáo dục của mình và lập kế hoạch học tập để đáp ứng sở thích trí tuệ và mục tiêu nghề nghiệp của bạn trong tương lai. Cố vấn của bạn có thể giúp bạn đảm bảo rằng bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu tốt nghiệp của mình. 

Danh sách cố vấn học tập:

Khoá học – Chương TrìnhCố vấn học tậpPhòng làm việc
2022 – EE ProgramDr. Nguyễn Ngọc Trường MinhO2. 206
2022 – AC ProgramDr. Nguyễn Văn Bình & Dr. Vương Quốc BảoO2. 206
2022 – Twinning ProgramDr. Huỳnh Võ Trung DũngO2. 206
2021 – EE & Twinning ProgramDr. Tạ Quang HiểnO2. 206
2021 – AC ProgramDr. Nguyễn Lập LuậtO2. 206
2021 – Twinning ProgramDr. Huỳnh Võ Trung DũngO2. 206
2020 EE & Twinning ProgramDr. Huỳnh Tấn QuốcO2. 206
2020 AC ProgramDr. Võ Tấn PhướcO2. 209
2019 EE & Twinning ProgramDr. Huỳnh Võ Trung DũngO2. 206
2019 AC ProgramDr. Phạm Trung KiênO2. 206
2018 EE & Twinning ProgramM. Eng Đỗ Ngọc HùngO2. 206
2018 AC ProgramDr. Tôn Thất LongLA2. 210
2017 EE – AC & Twinning ProgramM. Eng Võ Minh ThạnhLA2. 201
2016 EE & Twinning ProgramDr. Nguyễn Ngọc Trường MinhO2. 206
2016 AC ProgramDr. Nguyễn Văn BìnhO2. 206