Đội Ngũ Giảng Viên Nhiệt Tình, Chuyên Nghiệp và Tận Tâm

Hiện tại, đội ngũ Giảng viên – Nghiên cứu viên của Khoa Điện – Điện tử bao gồm 19 thành viên tốt nghiệp sau đại học từ các trường danh tiếng trên thế giới như Châu Âu, Mỹ, trong đó có 1 Phó Giáo Sư, 12 Tiến sĩ, và 6 Thạc sĩ đang giảng dạy trực tiếp. Thông tin chi tiết về các Giảng viên – Nghiên cứu viên, các định hướng nghiên cứu và thông tin liên hệ vui lòng truy cập theo đường link: