Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Các Cấp

Đề tài Loại C – Cấp Đại học Quốc Gia TPHCM

Chủ nhiệm: PGS. TS Nguyễn Bình Dương

Tóm tắt đề tài:

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu đề xuất cấu trúc anten thấu kính phẳng (transmitarray antenna) có đặc tính tốt, có kích thước nhỏ gọn, có thể thay đổi hướng bức xạ bằng điện tử nhằm đáp ứng được các yêu cầu ngày càng cao của các hệ thống thông tin lạc cũng như hệ thống Radar. Nhóm nghiên cứu là đề xuất cấu trúc phần tử thấu kính có khả năng thay đổi pha bằng việc kết hợp với các phần tử chuyển mạch PIN diode để thiết kế anten thấu kính phẳng cho phép điều khiển hướng bức xạ bằng điện tử. Phần tử thấu kính có cấu trúc đơn giản, có khả năng cung cấp nhiều hơn 2 trạng thái pha. Sau khi chế tạo và lắp đặt đầy đủ linh kiện, anten thấu kính phẳng và nguồn phát sẽ được lắp đặt vào hệ thống đo kiểm anten tại buồng đo cao tần, thuộc phòng thí nghiệm Siêu Cao Tần – Trường Đại Học Quốc Tế. Các đặc tính bức xạ và hiệu suất sẽ được đo đạc để chứng minh khả năng thay đổi hướng bức xạ của anten thấu kính phẳng.