Electronics Lab (LA2. 201)

 

 

  • Thành lập vào năm 2005
  • Đầu tư bởi Trường Đại học Quốc Tế
  • Tổng giá trị đầu tư khoảng 10 tỉ VNĐ

Chức Năng và Nhiệm Vụ:

  • Giảng dạy các môn thực hành về Điện tử cho sinh viên đại học như: Fundamentals of electrical engineering, micro processing, embedded system, digital logic design, digital system design, power electronics, Internet of Things
  • Nghiên cứu cho sinh viên cao học

Nghiên Cứu:

  • Internet of Things Applications
  • Embedded AI and Computer Vision
  • Industrial Internet of Things
  • Đồ án, nghiên cứu sinh viên

Video Giới Thiệu

Liên Hệ:

M. Eng Vo Minh Thanh

Trưởng phòng thí nghiệm

Office room: LA2. 201

Email: vmthanh@hcmiu.edu.vn

M. Eng Le Minh Tuan

Kỹ thuật viên

Office room: LA2. 201

Email: lmtuan@hcmiu.edu.vn

DANH MỤC THIẾT BỊ

Electronics Lab
Description/SpecificationManufacture  Model
PictureQuantity
Electronics Teaching Kits         Electronic Kit 3    Electronic Kit 5 12 each kit
Infiniium – OscilloscopeAgilent54833A2
Micro-Processing
Teaching Kit
  10
Nios Development KitIntelCyclone I2
ARM Development & Evaluation KitKeilMCB17008
DC Power SupplyTwintex2303TK12
Digital MultimeterTwintexTM-815512
Digital OscilloscopeTektronixTBS-
1052B
12