school and education

Announcements

 

05/Jun/2021

Online seminar về BioMEMS - Do trường USN và Zimmer And Peacock Limited đồng tổ chức

Một trong các đối tác giáo dục của khoa EE, trường University of South-Eastern Norway (USN) vừa thông báo là sắp tới sẽ tổ chức một buổi seminar về chủ để " Biosensors/BioMEMS for Foods, Agriculture, and Aquaculture ", với đồng tổ chức là công ty Zimmer & Peacock, chuyên về phát triển và chế…
20/May/2021

Gia hạn nộp chứng chỉ tiếng Anh cho đang ký luận văn

Theo thông báo mới nhất từ nhà trường, do diễn biến dịch phức tạp, tất cả các sinh viên muốn đăng ký làm luận văn tốt nghiệp vào học kỳ I ( 2021 - 2022 ), giờ sẽ phải nộp chứng chỉ tiếng Anh trước ngày 15/ 09/ 2021 (trướ đây là 15/ 07/ 2021). Mọi người xin lưu ý.
15/Apr/2021

Điều kiện tiếng Anh để nhận đề tài Thesis

Trường có thông báo là theo quy định mới, kể từ học kỳ I 2021 - 2022, các sinh viên sẽ phải có chứng chỉ tiếng anh đủ chuẩn đầu ra của trường HCMIU trước khi được nhận làm đề tài Thesis. Những ai sắp đủ điều kiện làm Thesis nhớ lưu ý kỹ việc này.
school and education
Contact Us Phone : 0399 316 590 Office: Room A2.206 International University Quarter 6 - Linh Trung Ward - Thu Duc District - HCM City

SEE Logo