school and education

Announcements

 

17/Aug/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NĂM 2022 - NHÓM NGÀNH HỌC TIỀM NĂNG

Với nền tảng kiến thức chuyên ngành vững chắc, chuyên sâu và kỹ năng cần thiết của một chuyên gia trong ngành. Lộ trình thăng tiến trong sự nghiệp tương lai của bạn sẽ ngày càng rõ ràng và đúng với mục tiêu hơn. Nâng cao học vị cùng chương trình đào tạo sau đại học sẽ tạo điều kiện cho bạn thách…
10/Aug/2022

Cập nhật thông tin, hình ảnh sinh viên 2022 - IU Swift Check (Posted on 10/08/2022)

🌸Phòng Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên đang theo học tại trường (bao gồm Khoá 2021 và các khoá trở về trước chưa tốt nghiệp) cập nhật thông tin cá nhân, đăng ký chụp ảnh thẻ sinh viên để Phòng CTSV đồng bộ thông tin, hình ảnh sinh viên trên hệ thống của trường. Sinh viên cập…
19/Jul/2022

Tổng quát nội dung của Sinh hoạt công dân 2022 - 2023

Các buổi sinh hoạt công dân cho các sinh viên IU năm 2022-2023 sẽ tập trung vào các nội dung chính như sau: ➼ Chuyên đề về Giáo dục chính trị - tư tưởng: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực giáo dục;…
school and education
Contact Us Phone : (028) 836870095 – Ext: 3231 Office: Room A2.206 International University Quarter 6 - Linh Trung Ward - Thu Duc City - HCM City

SEE Logo