school and education

Announcements

 

04/Mar/2021

Đi học lại bình thường từ 08 / 03 / 2021

Theo thông báo mới nhất từ nhà trường, mọi người sẽ phải đi học lại tập trung như bình thường từ ngày 08 / 03. Vậy nên mọi người nhớ sắp xếp giờ giấc vào Sài Gòn sớm để không trễ học.
24/Feb/2021

Chương trình trao đổi với trường USN (Norway)

Chương trình trao đổi với trường USN cho học kỳ mùa thu. Thành viên được tham gia phải được khoa EE đề cử cho USN, nên những ai muốn tham gia phải lên văn phòng khoa để báo cho các thầy biết. Tham khảo danh sách các chương trình đào tạo của USN ở đây: www.usn.no/english/ Thời gian đề cử và đăng ký:…
23/Feb/2021

ĐHQT - Tiếng Anh đầu ra trình độ Đại học

Quyết định mới nhất của nhà trường về điểm tiếng Anh đầu ra bắt đầu từ năm học 2020-2021. Điểm quan trọng nhất mọi người cần quan tâm là giờ chỉ cần nộp 1 lần vào bất kì thời điểm nào trong lúc học tại trường, miễn là bằng còn hạn.
school and education
Contact Us Phone : 0399 316 590 Office: Room A2.206 International University Quarter 6 - Linh Trung Ward - Thu Duc District - HCM City

SEE Logo