Thông báo về việc Tham dự lễ trao tặng Robot cho Khoa Điện – Điện tử

Khoa Điện – Điện tử, Trường Đại học Quốc Tế thông báo đến toàn thể sinh viên/ cựu sinh viên của Khoa về việc tham dự Lễ trao tặng Robot từ Công ty TNHH ABB Automation and Electrification (Việt Nam)

Thời gian: 9g00 ngày 2 tháng 6 năm 2023 (thứ Sáu)
Địa điểm: Phòng A2.205

Nội dung: Lễ trao tặng Robot từ Công ty TNHH ABB Automation and Electrification (Việt Nam)

Thành phần tham dự:

  • Ban Giám Hiệu
  • Đại diện Công ty ABB
  • Thành viên Khoa Điện – Điện tử (giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên viên)
  • Sinh viên và cựu sinh viên Khoa Điện – Điện tử

Trân trọng!