[THÔNG BÁO] Quy định sinh viên sử dụng email do trường ĐHQT cấp

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên về việc quy định sinh viên sử dụng thư điện tử (email) nhằm đảm bảo công tác xử lý thông tin, quản lý, lưu trữ hồ sơ.

  1. Để thuận tiện cho công tác xử lý thông tin, P.CTSV chỉ tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu của sinh viên thông qua email, website khi sinh viên sử dụng email do Nhà trường cung cấp, trong đó bao gồm thông tin: họ tên, mã số sinh viên, nội dung yêu cầu,…Trường hợp không sử dụng email do Nhà trường cung cấp để gửi yêu cầu hoặc đề nghị, P.CTSV sẽ từ chối tiếp nhận và giải quyết.
  1. P.CTSV chỉ gửi các thông báo liên quan đến sinh viên như: miễn giảm học phí; hoạt động sinh viên; lưu trú; học bổng; doanh nghiệp,…thông qua email sinh viên do Nhà trường cung cấp. Vì vậy, P.CTSV đề nghị sinh viên vui lòng kiểm tra email thường xuyên để kịp thời cập nhật các thông tin mới nhất.

Nếu sinh viên đang gặp các vấn đề về tài khoản email như: quên mật khẩu, tài khoản bị lỗi,…sinh viên vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Công nghệ Thông tin tại Phòng A1.312, số điện thoại 028.37244270 – 3366 hoặc qua website: https://cis.hcmiu.edu.vn/ để được cập nhật.

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện tinh thần thông báo này./. Thông báo về việc quy định sinh viên sử dụng email trường