Khảo sát sự hài lòng của người học với trải nghiệm học tập, năm 2023

Trường Đại học Quốc tế thân gửi và mời bạn thực hiện khảo sát sự hài lòng của người học với trải nghiệm học tập, năm 2023 của Đại học Quốc gia TP HCM.

Thời gian khảo sát: 16/12/2023 đến 25/12/2023.

Đường link khảo sát: https://ks.vnuhcm.edu.vn/

(vui lòng xem file hướng dẫn đính kèm)

Hướng dẫn người học sử dụng hệ thống thông tin ĐHQG HCM

Trân trọng và cảm ơn.