school and education

Chương trình Đào tạo Sau đại học

Announcements

 

24/02/2021

Chương trình trao đổi với trường USN (Norway)

Chương trình trao đổi với trường USN cho học kỳ mùa thu. Thành viên được tham gia phải được khoa EE đề cử cho USN, nên những ai muốn tham gia phải lên văn phòng khoa để báo cho các thầy biết. Tham khảo danh sách các chương trình đào tạo của USN ở đây: www.usn.no/english/ Thời gian đề cử và đăng ký:…
23/02/2021

ĐHQT - Tiếng Anh đầu ra trình độ Đại học

Quyết định mới nhất của nhà trường về điểm tiếng Anh đầu ra bắt đầu từ năm học 2020-2021. Điểm quan trọng nhất mọi người cần quan tâm là giờ chỉ cần nộp 1 lần vào bất kì thời điểm nào trong lúc học tại trường, miễn là bằng còn hạn.
20/02/2021

Giải thưởng khoa học Bernd Rode Award 2020/2021 trong khuôn khổ ASEA-UNINET

Giải thưởng khoa học Bernd Rode Award là giải thưởng nhằm vinh danh các dự án hợp tác giữa các trường đại học của châu Âu và của Đông Nam Á trong hệ thống ASEA - UNINET. Hạn chót để nộp hồ sơ đăng ký là 31/ 03/ 2021 và các cá nhân muốn đăng ký cần phải thỏa mãn các điều kiện sau: - Có tham gia vào…
school and education
Contact Us Phone : 0399 316 590 Office: Room A2.206 International University Quarter 6 - Linh Trung Ward - Thu Duc District - HCM City

SEE Logo