school and education

Chương trình Đào tạo Sau đại học

Announcements

 

08/05/2022

THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2021 - 2022 (Posted on 08/05/2022)

Phòng Đào Tạo Đại học thông báo đến sinh viên về thời gian và những vấn đề liên quan đến đăng ký môn học học kỳ 3, năm học 2021-2022: 1/ Hình thức đăng ký: trực tuyến - Thời gian: từ 8g00 đến 24g00, cụ thể cho các khóa như sau: ·Thứ hai (16/5/2022): sinh viên các khóa 2018 trở về trước; ·Thứ ba…
05/05/2022

ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI SINH VIÊN VỚI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ (S&IP) NĂM 2022 (Posted on 05/05/2022)

Trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới 21/4 và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4 năm 2022 với chủ đề: “Sở hữu trí tuệ, Đổi mới sáng tạo và Thế hệ trẻ vì một tương lai tốt đẹp hơn”, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ - Đại…
25/04/2022

Đăng Ký Thực Tập Hè 2021 - 2022 (Posted on 25/04/2022)

Để chuẩn bị cho đợt thực tập hè sắp tới, Khoa ĐTVT cần các em điền vào link đăng ký tình hình thực tập cụ thể như sau:Form đăng ký: https://forms.gle/zh8Rf4E1AasRQn6y8 Hạn cuối đăng ký: chủ nhật 24/4/22 *** Lưu ý: các em có ý định thực tập hè bắt buộc phải điền vào link để khoa có thể thống kê cũng…
school and education
Contact Us Phone : (028) 836870095 – Ext: 3231 Office: Room A2.206 International University Quarter 6 - Linh Trung Ward - Thu Duc City - HCM City

SEE Logo