school and education

Chương trình Đào tạo Sau đại học

Announcements

 

15/12/2022

Thông báo về việc học Tiếng Anh tăng cường (trình độ IE0) tại VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Posted on 15/12/2022)

Phòng Đào tạo Đại học thông báo đến sinh viên về việc học tập trung của các lớp tiếng Anh tăng cường trình độ IE0 trong học kỳ I, năm học 2022-2023 như sau: - Thời gian: bắt đầu từ thứ Hai, ngày 19/12/2022 - Hình thức: học trực tiếp - Địa điểm: Viện môi trường và Tài nguyên Thành phố Hồ Chí Minh…
school and education
Contact Us Phone : (028) 836870095 – Ext: 3231 Office: Room A2.206 International University Quarter 6 - Linh Trung Ward - Thu Duc City - HCM City

SEE Logo