school and education

Chương trình Đào tạo Sau đại học

Announcements

 

24/07/2021

Quyết định thành lập hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp HK II 2020-2021

Dưới đây là quyết định thành lập hội động bảo vệ Thesis HK II 2020-2021 của khoa Điện Tử - Viễn Thông. Kèm theo dưới là danh sách các hội động ( 05-06/ 08/ 2021 ). Các sinh viên xin theo dõi kỹ để nắm hội của mình. Quyết định thành lập Hội đồng Quy định và Trình tự thực hiện Danh sách các Hội đồng…
17/07/2021

Môn Giáo dục Thể Chất và các môn thực hành của HK III

Theo thông báo mới nhất từ phòng Đào Tạo, tất cả các lớp của môn Giáo dục Thể Chất sẽ không mở trong HK III, năm học 2020-2021. Các môn thực hành yêu cầu phải có sử dụng các phòng lab trên trường cũng sẽ không được mở. Nhưng xin hãy liên lạc trước để xem có môn thực hành nào được đổi sang phương…
23/06/2021

Thông báo về quy trình chuyển ngành hoặc chương trình - HK I, năm học 2021-2022

Trường IU vừa có thông báo cho quy trình chuyển ngành hoặc chương trình học vào học kỳ I, năm học 2021-2022 như bên dưới. Quan trọng nhất trong đây là thời gian nộp đơn: 28/6 - 9/7/2021. Mọi người ai muốn làm thủ tục chuyển ngành xin đọc kỹ quy trình để tránh phiền phức sau này.
school and education
Contact Us Phone : (028) 37244270 – Ext: 3231 Office: Room A2.206 International University Quarter 6 - Linh Trung Ward - Thu Duc City - HCM City

SEE Logo