school and education

Chương trình Đào tạo Sau đại học

Announcements

 

14/10/2021

DANH SÁCH HOTLINES VÀ KÊNH THÔNG TIN HỖ TRỢ SINH VIÊN HỌC TẬP TRỰC TUYẾN (Posted on 14/10/2021)

Nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên EE trong các trục trặc có thể gặp phải trong quá trình học tập trực tuyến, khoa Điện Tử - Viễn Thông đã lập một kênh hotline chuyên cho chuyện này. Một số thầy trong khoa cũng sẽ hỗ trợ các bạn sinh viên qua email nếu hotline tạm thời bận. Thông tin cụ thể sẽ được liệt…
13/10/2021

Hội nghị ATC'21 (Posted on 13/10/2021)

Hội nghị quốc tế về công nghệ tiên tiến trong truyền thông (Internationnal Conference on Advanced technologies for communications - ATC) là hội nghị quốc tế thường niên do Hiệp hội Điện tử Viễn thông Việt Nam (REV), Phân hội truyền thông của IEEE (COMSOC) khởi xướng và chủ trì từ năm 2008.Từ ngày…
11/10/2021

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học 2021 (Posted on 11/10/2021)

Nhằm phát huy năng lực tư duy sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học; hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên, qua đó tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học, trường Đại học Quốc Tế, ĐHQG Tp.HCM quyết định tổ chức Hội nghị sinh…
school and education
Contact Us Phone : (028) 37244270 – Ext: 3231 Office: Room A2.206 International University Quarter 6 - Linh Trung Ward - Thu Duc City - HCM City

SEE Logo