school and education

Chương trình Đào tạo Sau đại học

Announcements

 

20/11/2020

Đăng ký tham quan công ty

Khoa ĐTVT sẽ tổ chức các buổi tham quan các công ty ở khu công nghệ cao TP.HCM với lịch như sau:1) 8AM, ngày 27 tháng 11 năm 2020: Công ty Schneider Electrics2) 8AM, ngày 4 tháng 12 năm 2020: Công ty FPT3) 8AM ngày 10 tháng 12 năm 2020: Công Ty Air Liquide Tham quan ít nhất một công ty là điều kiện…
20/11/2020

Triển khai chương trình đào tạo liên thông lên thạc sĩ (BSMS)

Được sự chấp thuận của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Quốc Tế (HCMIU) sẽ bắt đầu triển khai chương trình đào tạo liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sĩ (BSMS) bắt đầu từ năm 2020, và khoa Điện Tử - Viễn thông (EE) nằm trong số các khoa được tham gia chương trình…
20/11/2020

UWE test được chấp nhận dùng để xét tốt nghiệp cho khóa 2017 trở về trước

Đại Học Quốc Gia vừa chính thức chấp thuận cho sinh viên Đại Học Quốc Tế (HCMIU) sử dụng kết quả của kì thi UWE Test để xét điều kiện tốt nghiệp, nhưng điều này chỉ áp dụng cho các sinh viên của khóa 2017 trở về trước. Các sinh viên từ khóa 2018 trở đi sẽ không được sử dụng kì thi này nên mong các…
school and education
Contact Us Phone : 0399 316 590 Office: Room A2.206 International University Quarter 6 - Linh Trung Ward - Thu Duc District - HCM City

SEE Logo