Seminar: “ChatGPT và Các Nền Tảng Trí Tuệ Nhân Tạo – Tiềm Năng và Thách Thức”

Khoa Điện – Điện Tử sẽ tổ chức một buổi seminar với tiêu đề: “ChatGPT và Các Nền Tảng Trí Tuệ Nhân Tạo – Tiềm Năng và Thách Thức” nhằm mục đích giúp người tham dự (ở tất cả các lĩnh vực) hiểu rõ hơn về ChatGPT – một trong những mô hình ngôn ngữ tự nhiên nổi tiếng nhất hiện nay, được xây dựng trên nền tảng trí tuệ nhân tạo GPT-3.5 của OpenAI, và những ứng dụng tiềm năng của các nền tảng trí tuệ nhân tạo (ChatGPT, VoiceGPT…) trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và kỹ thuật. Seminar cũng sẽ đề cập đến các thách thức mà AI đang đối diện hiện nay, bao gồm các vấn đề về đạo đức, độ tin cậy của các hệ thống AI, vấn đề bảo mật và riêng tư, và ảnh hưởng của AI đến việc làm và xã hội.

Kế hoạch tổ chức seminar vào thời gian và điạ điểm như sau:

– Thời gian: 09g00 – 11g30 thứ sáu 14/04/2023

– Địa điểm: phòng A2.104

Tiểu sử trích lược của diễn giả:

Ông George Nguyễn tốt nghiệp Đại học RMIT (Úc) chuyên ngành công nghê thông tin năm 2004. Ông tốt nghiệp thạc sĩ MBA tại University of Bolton (Mỹ) năm 2008 và ông cũng tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành giáo dục tại Đại học RMIT (Úc) năm 2011. Từ năm 2009 đến 2020, ông là giảng viên tại khoa Điện – Điện Tử (Đại học RMIT – Việt Nam Campus). Từ năm 2021 đến nay, ông là nhà đồng sáng lập công ty TB LABS và JDI One, công ty giải pháp phần mềm cho doanh nghiệp. Ông cũng từng giữ các vị trí quản lý như: Quản lý dự án tại TMA Solutions, Bristish American Tobacco, DHL…

Trang cá nhân: https://www.linkedin.com/in/georgenguyen79/

Link đăng ký: https://forms.gle/Eo8s3HXHuUypDyUr9 (hoặc scan QR code)