BME INNOVATION COMPETITION 2023 (Sáng tạo Kỹ thuật Y sinh)

Cuộc thi “BME INNOVATION COMPETITION 2023 (Sáng tạo Kỹ thuật Y sinh)” là sân chơi hằng năm cho học sinh & sinh viên có niềm đam mê ứng dụng khoa học và kỹ thuật vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, được tổ chức bởi Khoa Kỹ thuật Y sinh – trường Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, để giúp các bạn học sinh có thêm cơ hội để phát triển bản thân, qua đó tìm ra được những đề tài, ý tưởng táo bạo để cải thiện việc chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam.

✨Quyền lợi khi tham gia cuộc thi:

  • Được giao lưu, học hỏi các kỹ năng nghiên cứu khoa học, phát triển ý tưởng và kiến thức mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cùng các chuyên gia.

  • Hiểu rõ hơn về tương ngành đang học với ngành Kỹ thuật Y sinh tại trường Đại học Quốc tế.

  • Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn.

✨Thông tin cuộc thi:

✨Thông tin liên hệ:

  • Trợ lý thanh niên khoa Kỹ thuật Y sinh: Tiến sĩ Ngô Thị Lụa – email: ntlua@hcmiu.edu.vn

  • Fanpage: https://www.facebook.com/iubmevietnam

  • Văn phòng Khoa Kỹ thuật Y Sinh: Phòng O1.405, Trường Đại học Quốc tế, Cơ sở Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh