school and education

  • HOME
  • Tuyển sinh ▼
  • Thông tin chung

Thông tin chung

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Các học sinh có mong muốn tìm hiểu và nộp hồ sơ vào khoa Điện Tử - Viễn Thông năm 2021 có thể đọc về một số thông tin chung về phương thức xét tuyển, chỉ tiêu và khối ngành tuyển sinh của khoa Điện tử - Viễn thông, học phí và học bổng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Phương thức xét tuyển
  Quý vị vui lòng tham khảo thông tin về phương thức xét tuyển chi tiết tại đây

2. Chỉ tiêu tuyển sinh 2021
  Qui ước tổ hợp các môn xét tuyển:
    • A00: Toán – Vật lý – Hóa học
    • A01: Toán – Vật lý – Tiếng anh
    • A02: Toán – Vật lý – Sinh học
    • B00: Toán – Hóa học – Sinh học
    • B08: Toán – Sinh học –Tiếng Anh
    • D01: Toán – Ngữ văn – Tiếng anh
    • D07: Toán – Hóa học – Tiếng anh
    • D90: Toán – Tiếng anh – Khoa học tự nhiên

Các ngành đào tạo do Đại học Quốc tế cấp bằng:

Stt Mã ngành đào tạo Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến)   Tổ hợp xét tuyển
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021
(50%–80%)
Xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập THPT và kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021
(10% – 20%)
Theo phương thức khác
(10% – 30%)
1 7520207 Kỹ thuật Điện tử - Viễn Thông 33 - 52 7 - 13 7 - 20 Phương thức 1, 2 và 4: Tổ hợp xét tuyển A00, A01, B00, D01.
2 7520216 Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 33 - 52 7 - 13 7 - 20 Phương thức 1, 2 và 4: Tổ hợp xét tuyển A00, A01, B00, D01.

Các ngành đào tạo liên kết với Đại học nước ngoài:

STT Mã ngành đào tạo Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến)   Tổ hợp xét tuyển
Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021
(50% – 80%)
Xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập THPT và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
(10% – 20%)
Theo phương thức khác
(10% – 30%)
 1 Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham (UK) – 100 chỉ tiêu
 7520207_UN Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông 5 - 8 1 - 2 1 - 3 Phương thức 1, 2 và 4: Tổ hợp xét tuyển A00, A01, B00, D01.
 2 Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) – 245 chỉ tiêu     
 7520207_WE Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông 5 - 8 1 - 2 1 - 3 Phương thức 1, 2 và 4: Tổ hợp xét tuyển A00, A01, B00, D01.
 3 Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA) – 45 chỉ tiêu     
 7520207_SB  Kỹ thuật Điện tử 5 - 8 1 - 2 1 - 3  Phương thức 1, 2 và 4: Tổ hợp xét tuyển A00, A01, B00, D01.

Các ngành đào tạo chương trình chuyển đổi tín chỉ:

  • Hoàn thành 2 năm đầu tại Đại học quốc tế
  • Đạt các yêu cầu về điểm trung bình tích lũy và điểm tiếng Anh của trường Đại học đối tác.

Danh sách ngành và trường tương ứng mà sinh viên có thể du học theo diện chuyển đổi tín chỉ:
**Thời điểm chuyển đổi: Khi hoàn tất chương trình đào tạo 2 năm đầu tại trường ĐHQT

Tên trường Quốc gia Các ngành được xem xét công nhận tín chỉ Điều kiện chuyển tiếp Thời điểm chuyển tiếp
Đại học Rutgers Hoa Kỳ (New Jersey)   – Kỹ thuật Điện tử truyền thông
  – Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp
  – Kỹ thuật Máy tính
  IELTS>=6.5
  GPA>=75
Tháng 9

3. Học phí
    a. Các chương trình do Đại học Quốc tế cấp bằng.
         Học phí: 50 triệu/năm.
     b. Các chương trình liên kết đào tạo với Đại học nước ngoài
         Giai đoạn 1 (2 năm đầu): 50 – 77 triệu/năm.
         Giai đoạn 2 (2 năm cuối): theo chính sách học phí của từng ngành của trường Đối tác.

Lưu ý: học phí trên chưa bao gồm học phí tiếng anh tăng cường dành cho sinh viên chưa đạt chuẩn tiếng anh đầu vào.

4. Học bổng

hocbong 2021 tuyensinh

***Thông tin về chương trình tuyển sinh của trường Đại Học Quốc Tế - Đại Học Quốc Gia xin xem ở các link sau:
      + Đề án Tuyển Sinh 2021: HCMIU - Đề Án Tuyển SinhĐề Án Tuyển Sinh
      + Website Tuyển Sinh ĐH: https://tuyensinh.hcmiu.edu.vn/de-an-tuyen-sinh/ 
      + Website Tuyển Sinh Cao Học: https://oga.hcmiu.edu.vn/ 

SEE Logo