school and education

 

1. Các phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu của các khoa của trường Đại Học Quốc Tế năm nay là gì ?
    Xin xem qua mục Tuyển Sinh để biết được đầy đủ thông tin chung về đợt tuyển sinh của trường IU cho năm học 2022-2023

2. Mức học phí chung cho các ngành học tại trường Đại Học Quốc Tế là bao nhiêu ?
      ‣ Học phí và cơ hội học bổng tại IU
      ‣ Thông tin cụ thể cho chương trình liên kết

3. Chương trình đào tạo của các ngành học tại khoa Điện Tử - Viễn Thông gồm những gì ?
      ‣ Ngành Điện Tử - Viễn Thông
      ‣ Ngành Tự Động Hóa
      ‣ Chương trình liên kết của khoa Điện Tử - Viễn Thông

4. Là một sinh viên mới của trường Đại Học Quốc Tế, em có thể tìm các phòng ban của trường ở đâu khi cần ?
    Vị trí và số ĐT liên lạc của các phòng được liệt kê tại offices and centers

5. Nếu em vào học tại IU, em có thể tìm chỗ ở như thế nào trong các năm đâu đi học ?
    Các bạn sinh viên mới từ các tỉnh khác, hoặc nhà quá xa trường có thể tham khảo KTX - VNUHCM, website chính thức của kí túc xá Đại Học Quốc Gia HCM, rất gần trường IU.

SEE Logo