school and education

  • HOME
  • Tuyển sinh ▼
  • Học phí

Học phí & Học Bổng

Chi phí học tập:

  1. Chương trình do ĐH Quốc tế cấp bằng: khoảng 50 triệu/ năm.
  2. Chương trình liên kết (chương trình du học tại các trường đối tác):
    Giai đoạn 1: khoảng 50 - 77 triệu/năm
    Giai đoạn 2: theo chính sách học phí của trường đối tác, xin xem thêm chi tiết tại mục chương trình liên kết

** Xin xem thêm thông tin về học phí của các trường liên kết theo link bên dưới

  - Đại Học Nottingham (UK)
  - Đại Học West England (UK)

  - Đại Học Binghamton ( USA)

Học bổng (tiêu chuẩn của năm 2021-2022):

Sscholarships

SEE Logo