school and education

    Chương trình STEM được thành lập với mục tiêu giúp các em học sinh làm quen với các chủ đề, đề tài khoa học liên quan tới chương trình học đường.

 twinningprogram

    Một trong những nhiệm vụ giáo dục mà khoa Điện Tử - Viễn Thông đã đặt ra là Chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp một hành trang đầy đủ để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thế giới công nghệ.
    Để đạt được nhiệm vụ này, khoa Điện Tử - Viễn Thông đã quyết định khởi động chương trình STEM, nhằm mục đích giới thiệu các đề tài khoa học đang được quan tâm, và hỗ trợ cho các giáo viên cả về phần cứng lẫn phầm mềm trong việc tổ chức các hoạt động về STEM cho các em học sinh.

 twinningprogram

Để có thêm thông tin chi tiết, xin hãy liên hệ với giảng viên dưới đây:

    Dr. Mai Linh
        Email: mlinh@hcmiu.edu.vn
            OR mlinh2009@gmail.com
        ĐT: 0902064007

Activities

SEE Logo