school and education

  • HOME
  • Sinh viên ▼
  • Cơ hội thực tập / nghề nghiệp

PLEASE PRESS "See all Post" FOR THE FULL LIST

 

Foxlink Recruit

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Khoa Điện tử – Viễn thông thông báo đến các bạn sinh viên và cựu sinh viên về thông tin tuyển dụng của Công ty Foxlink Việt Nam cho các vị trí sau:

    1/ Kỹ sư Điện tử (Electronics Engineer). Số lượng: 2

    2/ Kỹ sư Cơ Khí (Mechanism Engineer). Số lượng: 2

...

See all posts

SEE Logo