school and education

  • HOME
  • Sinh viên ▼
  • Cơ hội thực tập / nghề nghiệp

PLEASE PRESS "See all Post" FOR THE FULL LIST

 STEP YOUR CODE UP

➤ Đăng ký tham gia ngay tại: https://bit.ly/BoschCodeRace2022
➤ Hạn chót đăng ký: 23:59 tối, 10.04.2022

-------------------------
  Cuộc thi CODERACE CHALLENGE 2022 - STEP YOUR CODE UP là một sân chơi dành cho các bạn sinh viên có thể:
    ➼Thử sức và nâng tầm kỹ năng

...
See all posts

SEE Logo