school and education

SEE Logo

Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tiêu chuẩn đầu ra SV (ABET)

Sinh viên tốt nghiệp Trường Kỹ thuật Điện cần có được:

 • (a) Khả năng áp dụng kiến ​​thức về toán học, khoa học và kỹ thuật
  (b) Khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm cũng như phân tích và diễn giải dữ liệu
  (c) Khả năng thiết kế một hệ thống, thành phần hoặc quá trình để đáp ứng nhu cầu mong muốn trong những khó khăn thực tế như kinh tế, môi trường, chính trị, đạo đức, y tế và an toàn, sản xuất và tính bền vững
  (d) Khả năng làm việc trong các đội đa ngành
  (e) Khả năng xác định, xây dựng và giải quyết các vấn đề trong ngành kỹ thuật điện
  (f) Sự hiểu biết về trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức
  (g) Khả năng giao tiếp hiệu quả
  (h) Giáo dục rộng rãi cần thiết để hiểu được tác động của các giải pháp kỹ thuật điện trong bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội
  (i) Sự thừa nhận về nhu cầu và khả năng tham gia học tập suốt đời
  (j) Kiến thức về các vấn đề hiện đại của xã hội hiện đại
  (k) Khả năng sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng, và các công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho thực hành kỹ thuật điện

SEE Logo