school and education

  • HOME
  • Nghiên cứu ▼
  • Xưởng cơ khí
Lê Minh Tuấn
Lê Minh TuấnLab technicianlmtuan@hcmiu.edu.vn

Xưởng cơ khí là một trong những bộ phận hỗ trợ kỹ thuật và hiện thực hoán sản phẩm chuyển giao công nghệ của khoa Điện tử - Viễn thông.

Được tập trung đầu tư đầy đủ về trang thiết bị, xưởng cơ khí có khả năng cung cấp những dịch vụ như:
- Hỗ trợ về cơ khí: khoan, cắt, tiện, hàn,... kim loại.
- Hỗ trợ về làm mạch in với máy làm mạch in 2 lớp
- Hỗ trợ làm một số mẫu và hộp từ nhựa, hợp kim hoặc kính đơn giản
- Cung cấp môi trường thực hành in hàn và làm mạch, rèn luyện kỹ năng nghề
- Giới thiệu và phổ biến kiến thức cơ bản về điện công nghiệp, điện 3 pha, điều khiển contactor...
- Cung cấp linh kiện cho nghiên cứu, thực hành của sinh viên nhất là sv nghiên cứu đề tài; nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, phát triển dự án khả thi.

SEE Logo