school and education

  • HOME
  • Nghiên cứu ▼
  • Phòng thí nghiệm »
  • » PTN Điện tử
Mai Linh
Mai LinhDepartment Chair of Electronicsmlinh@hcmiu.edu.vn
Võ Minh Thạnh
Võ Minh ThạnhLab managervmthanh@hcmiu.edu.vn
Lê Minh Tuấn
Lê Minh TuấnLab technicianlmtuan@hcmiu.edu.vn

Overviews

Là một trongnhững phòng thí nghiệm đầu tiên của khoa ĐT-VT, phòng thí nghiệm Điện tử được trang bị hiện đại với mục tiêu giảng dạy và nghiên cứu lập trình ứng dụng cho smartphone, tablet tích hợp IoT, & thiết kế lập trình vi mạch, chip.

Introduction video

SEE Logo