school and education

  • HOME
  • News
  • Đại Hội Đại Biểu Đoàn Thanh Niên Cộng Sản - Khoa Điện Tử Viễn Thông 2022-2024 (Posted on 15/05/2022)

Đại Hội Đại Biểu Đoàn Thanh Niên Cộng Sản - Khoa Điện Tử Viễn Thông 2022-2024 (Posted on 15/05/2022)

logo see

  Vào thứ 3 ( 17/05/2022 ) sẽ diễn ra Đại Hội Đại Biểu Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Khoa EE, và sẽ bầu ban chấp hành Đoàn Khoa Điện Tử - Viễn Thông cho nhiệm kỳ 2022-2024. Khoa EE hi vọng các bạn sinh viên nào có thể đi được nên tham gia để quyết định đại diện của các bạn trong các năm tới.

Dai Hoi Doan Khoa

 

SEE Logo