school and education

  • HOME
  • News
  • Thông Tin Về Chương trình học bổng, tài trợ, hội thảo và hợp tác nghiên cứu tại Đức

Thông Tin Về Chương trình học bổng, tài trợ, hội thảo và hợp tác nghiên cứu tại Đức

   Cơ quan trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) vừa cung cấp rất nhiều thông tin về các chương trình học bổng, tài trợ, hội thảo và hợp tác nghiên cứu tại Đức. Trong đó cũng có giới thiệu một số hội nghị online sắp tới giới thiệu về con đường nghiên cứu ở Đức. Ai quan tâm có thể tham khảo thêm ở link sau:

   Germany Federal Ministry of Education and Research

SEE Logo