school and education

  • HOME
  • News
  • Giải thưởng Honda 2020 và chương trình học bổng Pony Chung 2020

Giải thưởng Honda 2020 và chương trình học bổng Pony Chung 2020

- Giải thưởng Honda 2020 (http://iuoss.com/2020/09/03/giai-thuong-honda-honda-award-nam-2020/)
(Năm 2019, Sinh viên Trần Minh Phương Nam (Khoa KTYS) và Sinh viên Lưu Anh Bảo (Khoa CNSH) đã xuất sắc đạt giải Honda Y-E-S trị giá $3000 và 1 chiếc xe Honda)
- Học bổng Pony Chung (http://iuoss.com/2020/09/03/hoc-bong-pony-chung-2020/)
(Năm 2019, Sinh viên Mai Thu Sĩ Nguyên (khoa KTYS), Sinh viên Chung Minh Nhật (Khoa IT) và Học viên Trang Kiến (Khoa EE) đã đạt được học bổng Pony Chung trị giá $600)

Lưu ý:
- Đối với Giải thưởng Honda 2020: Sinh viên ứng tuyển điền trước thông tin tại https://bit.ly/ĐKTT-HBHonda hạn chót ngày 08/9/2020
- Đối với Học bổng Pony Chung 2020: Sinh viên/Học viên nộp hồ sơ tại P.CTSV trước 16g00 ngày 10/09/2020

SEE Logo