school and education

SHORT TERM INTERNSHIP PROGRAM

HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP NGẮN HẠN (STIP)

VIỆN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ SIRINDHORN, ĐẠI HỌC THAMMASAT, THÁI LAN

Trường Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc gia TP.HCM trân trọng thông báo Học bổng Chương trình Thực tập ngắn hạn (STIP) tại Viện Công nghệ Quốc tế Sirindhorn – SIIT, Đại học Thammasat, Thái Lan. Thông tin Học bổng như sau:

 1. Các ngành đào tạo:

Kỹ thuật Y sinh/Hóa sinh

Quản trị Kỹ thuật

Quản trị Công nghệ

Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

Kỹ thuật Xây dựng

Công nghệ Thông tin

Kỹ thuật/Khoa học Máy tính

Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng

Điện tử Viễn thông

 
 1. Thông tin Học bổng:
 • Địa điểm: SIIT, Đại học Thammasat, Thái Lan.
 • Kì hạn thực tập: 1-2 tháng từ tháng 2 đến tháng 7.
 • Học bổng bao gồm: tiền trợ cấp và chỗ ở miễn phí tại International Residental Hall của SIIT (không bao gồm điện và nước).
 1. Yêu cầu đối với ứng viên:
 • Sinh viên bậc Cử nhân hoặc Thạc sĩ có thành tích học tập xuất sắc (Top 20 của một lớp).
 • Có điều kiện sức khỏe phù hợp.
 • Được đề cử chính thức bởi trường Đại học Quốc Tế.
 1. Hồ sơ ứng tuyển:
 • Đơn đăng kí (www.siit.tu.ac.th/crd)
 • CV
 • Bảng điểm và thư xác nhận thành tích học tập xuất sắc của học sinh
 • Bản sao Hộ chiếu
 • 02 Thư giới thiệu (ít nhất một lá thư do thầy/cô hướng dẫn học thuật viết).

Hạn chót nộp hồ sơ: Ứng viên vui lòng nộp đầy đủ hồ sơ về Trung tâm Dịch vụ SVQT (Phòng A2.604) trước ngày 04/11/2019.

*Ứng viên có thắc mắc liên quan đến học bổng hoặc cách thức đăng ký, vui lòng liên hệ trực tiếp tại This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc xem thêm tại website: www.siit.tu.ac.th

 

 

 

SCHOLARSHIP FOR SHORT TERM INTERNSHIP PROGRAM (STIP) IN THAILAND

Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University

International University – Viet Nam National University HCMC would like to announce the information of Scholarship for Short Term Internship Program (STIP) at Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT).

Programs offered at SIIT:

Biochemical Engineering/Biochemistry

Engineering Management

Management Technology

Industrial Engineering

Civil Engineering

Information Technology

Computer Engineering/Science

Logistics and Supply Chain Systems Engineering

Electrical Engineering

 
 1. Scholarship information:
 • Venue: SIIT, Thammasat University, Thailand.
 • Period of internship: 1-2 month(s) during February - July.
 • Scholarship covers stipend and free accommodation at SIIT International Residential Hall (not including electricity and water supply).
 1. 3. Students’ qualification:
 • Bachelor or Master Degree students with excellent academic record (preferably ranked within the top 20 percent of the class).
 • Have good health and good conduct.
 • Official nominated by the International University to SIIT.
 1. 4. Required documents:
 • Application form (www.siit.tu.ac.th/crd).
 • Resume.
 • Transcript of record and certification or letter to certify student’s academic record of excellence.
 • Copy of passport.
 • Two strong recommendation letters (at least one recommendation letter must come from academic instructor/advisor).

Application deadline: Please submit all required documents to International Student Service Center (Room A2.604) no later than 4 November 2019.   

*Should you have any enquiries about the scholarship program and admissions please directly contact at email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or visit website: www.siit.tu.ac.th

 

SEE Logo