school and education

Chương trình Đào tạo Sau đại học

One Day Offer poster

  Hiện bên Bosch đang tổ chức chương trình tuyển dụng One Day Offer nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp cùng làm việc với công ty qua các vị trí thực tập và chính thức.
  Tham gia chương trình, các sinh viên sẽ được trải nghiệm tất cả các vòng phỏng vấn tại Bosch và nhận được kết quả trong một ngày. Dưới đây là thông tin chi tiết chương trình và link đăng ký tham dự:
     - Đối tượng: sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp
     - Thời gian: Thứ 4, ngày 14 tháng 4 năm 2021
     - Địa điểm: Văn phòng của BOSCH, Etown, 364 Cộng Hòa, Tân Bình
     - Link đăng ký: http://bit.ly/Bosch1dayoffer2021 
  Vị trí tuyển dụng:
   + Embedded Software Engineer
   + C++ Developer
   + Java/.NET
   + QA/QC
- Email liên hệ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

school and education
Contact Us Phone : (028) 836870095 – Ext: 3231 Office: Room A2.206 International University Quarter 6 - Linh Trung Ward - Thu Duc City - HCM City

SEE Logo