school and education

Chương trình Đào tạo Sau đại học

1602674022648 Thiết kế không tên

  TMA Solution đang tổ chức một đợt tuyển dụng đặc biệt cho tháng 3 và 4 năm 2021, chủ yếu nhắm vào các sinh viên đã và sắp tốt nghiệp nghành Điện tử Viễn thông và Kỹ thuật Công nghệ.
  Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ là từ 24/03 và deadline để nộp CV cho đợt tuyển dụng này là 15/05/2021.

 TMA Solutions Tuyen dung 100 Telecom Developer

school and education
Contact Us Phone : (028) 836870095 – Ext: 3231 Office: Room A2.206 International University Quarter 6 - Linh Trung Ward - Thu Duc City - HCM City

SEE Logo