school and education

Job title : Junior Embedded Test Engineer
Position type :

...

Địa điểm: Khu Công viên phần mềm Quang Trung
Số lượng: 3 sinh viên
Thời gian:

...

Địa điểm làm việc: Tầng 36, Tòa nhà Bitexco, phường Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

📌📌📌MÔ TẢ CÔNG

...

SEE Logo