school and education

SEE Logo

Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện Công ty Ascenx đang cần tuyển nhân viên với những vị trí sau:

...

Trung tâm Dịch vụ Sinh viên Quốc Tế có thông báo về Chương trình Thực tập Summer Research Program 2019 (Internship) tại Đại học Quốc gia Tsing Hua, Đài Loan như sau:

1. Thời gian: ...

  1. I. Opening position

    30 Hardware Design Engineers (Logic/Physical/DFT)

    30 Software Design

...

SEE Logo