school and education

Cập nhật thông tin, hình ảnh sinh viên 2022 - IU Swift Check (Posted on 10/08/2022)

 IU

  🌸Phòng Công tác sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên đang theo học tại trường (bao gồm Khoá 2021 và các khoá trở về trước chưa tốt nghiệp) cập nhật thông tin cá nhân, đăng ký chụp ảnh thẻ sinh viên để Phòng CTSV đồng bộ thông tin, hình ảnh sinh viên trên hệ thống của trường. Sinh viên cập nhật thông tin và đăng ký chụp lại hình thẻ sinh viên từ thứ ba 09/8/2022 đến hết chủ nhật 14/8/2022 tại link: https://bit.ly/IUSwiftcheck

  🍀Thời gian chụp ảnh thẻ sinh viên: từ thứ hai 15/8/2022 đến hết chủ nhật 21/8/2022. Toàn bộ thông tin của sinh viên được bảo mật, chỉ được sử dụng nhằm mục đích hỗ trợ sinh viên và cung cấp số liệu ở dạng phần trăm (%) phục vụ cho các báo cáo theo yêu cầu từ ĐHQG HCM, Bộ GDĐT. Phòng CTSV đề nghị toàn thể sinh viên nghiêm túc chấp hành. Phòng CTSV sẽ gửi số liệu sinh viên điền form về cho các Khoa/Bộ môn để các Khoa/Bộ môn đôn đốc sinh viên hoàn thành.

IUSC Poster

 

SEE Logo