school and education

Cấp Phát và Thu Hồi Lễ Phục Tốt Nghiệp 2021 (Posted on 01/03/2022)

  Theo thông báo từ trường Đại Học Quốc Tế (HCMIU), thời gian các bạn khoa EE nhận và trả lễ phục tốt nghiệp 2021 tại văn phòng khoa như sau:
    • Khoa cấp phát lễ phục từ 07 đến 11/03/2022
    • Khoa thu hồi lễ phục tữ 14 đến 16/03/2022

  Các bạn nhớ chú ý các mốc thời gian này cẩn thận để không gặp trục trặc gì.

SEE Logo