school and education

Đăng ký Thông Tin và Chụp Ảnh cho Kỷ Yếu Tốt Nghiệp 2021 (Posted on 16/02/2022)

hcmiu logo main

  1. Thời gian:
- Chủ Nhật: 20/2/2022 (8g30 – 11g30, 13g30 – 18g00) tại 234 Pasteur
- Thứ bảy: 26/2/2022 (8g30 – 11g30, 13g30 – 17g00) tại IU Campus
  2. Thành phần: Sinh viên & học viên cao học đã được xét tốt nghiệp.
  3. Các bạn sinh viên và các anh chị học viên vui lòng đăng ký thời gian chụp và các thông tin cá nhân để đăng trong kỷ yếu tại link: https://bit.ly/YB21reg 
  4. Dự kiến Phòng CTSV sẽ sử dụng hình ảnh kỷ yếu sinh viên chụp để trình chiếu trên màn hình trong ngày lễ tốt nghiệp, sinh viên lưu ý sắp xếp thời gian tham gia chụp hoặc gửi hình về cho Phòng CTSV bằng cách đính kèm hình trên form tại mục 3.

SEE Logo