school and education

Sinh Hoạt Công Dân Giữa Khóa Năm Học 2021-2022 (Posted on 15/02/2022)

  1. Thời gian tổ chức: 19/02/2022 (Thứ 7).
  2. Đối tượng: Sinh viên khóa 2020 (năm 2), 2019 (năm 3), sinh viên khóa khác còn thiếu SHCD GK.
  3. Phương thức tổ chức: Trực tiếp ghi hình tại phòng A2.104 (giới hạn 100 sinh viên) và Livestream trực tuyến trên Fanpage IU Office of Student Service:
      https://www.facebook.com/hcmiuoss
    Đường dẫn kiểm tra hoàn thành SHCD cập nhật đến 17/11/2021:
    https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ac7wM8ePTnfE4gzaoBP-RSx52-D6T3gXxTWG6y3UkxI/edit?usp=sharing
  4. Đường dẫn tham gia lớp học:
    Đăng ký tham gia tuần SHCD GK: https://forms.gle/pqDZ9Y6PdiFAtY8h8
    *Đối với sinh viên tham gia học tập trực tiếp sẽ có điểm danh checkin ngay tại lớp học, đề nghị sinh viên có mặt trước mỗi buổi sinh hoạt 15 phút.
    **Đối với sinh viên tham gia học tập trực tuyến qua Fanpage phòng CTSV sinh viên điểm danh bằng cách trực tiếp comment MSSV theo 06 khung giờ sau: sáng: 08:15, 09:15, 10:15, chiều: 13:15, 14:15, 16:15.

Ngày Giờ Chuyên Đề Nội Dung Báo Cáo Viên
19/02/2022
Sáng
08:00 - 11:00 CD3 Bí kíp tỏa sáng trong môi trường Đại học. Ths. Nguyễn Thị Bích Ngọc và ekip – Phòng Quan hệ Đối ngoại
19/02/2022
Chiều
13:00 -
14:30
CD2 Một số vấn đề cần lưu ý về sức khỏe y tế và sức khỏe tinh thần mùa dịch. CVTL. Nguyễn Thanh Tính.
Bác sĩ Trần Thái.
14:30 -
16:30
CD1 Cảnh giác sinh viên với thủ đoạn lừa đảo thông qua các hoạt động đa cấp trá hình, các hoạt động đầu tư tài chính trái phép, mời gọi góp vốn khởi nghiệp sinh viên, phòng chống các thủ đoạn lừa đạo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội, viễn thông. Luật sư Lê Ngọc Lam Điền – Đoàn Luật sư TP. HCM
16:30 -
17:00
CD4 Bộ quy tắc ứng xử dành cho sinh viên trường ĐHQT, ứng xử văn minh trên môi trường Mạng. Quy chế học vụ. Một số hành vi vi phạm và khung xử lý dành cho sinh viên trường Đại học Quốc tế. Phòng CTSV (Tài liệu học tập SHCD GK).

SEE Logo