school and education

Tuyển Sinh Chương Trình Thạc Sĩ và Chương Trình Tiến Sĩ tại University of Fukui Năm 2022 (Posted on 19/01/2022)

university fukui katsuyama japan 

  University of FUKUI, Nhật Bản vừa thông báo tuyển sinh cho chương trình đào tạo Thạc Sĩ và Tiến Sĩ cho năm 2022. Chi tiết quy trình đăng ký, danh sách các ngành đào tạo cũng như thông tin sơ bộ về chương trình sẽ được liệt kê bên dưới. Mọi người quan tâm xin lưu ý kĩ đến các hạn thời gian nộp hồ sơ.

  * File (1) và (2) sẽ nằm ở dưới cùng.

I. Chương trình Thạc sĩ 2 năm:
  1. Tên chương trình: Global Engineering Program for International Students Master’s Program (GEPIS).
  2. Thời gian: 2 năm (nhập học tháng 10/2022 hoặc tháng 04/2023)
  3. Địa điểm: Graduate School of Engineering
  4. Môn học và chuyên ngành: chi tiết tại file đính kèm số (1)
  5. Yêu cầu ứng viên: chi tiết tại file đính kèm số (1)

II. Chương trình Tiến sĩ 3 năm:
  1. Tên chương trình: Global Engineering Program for Research and Development Doctoral Program (GEP for R&D).
  2. Thời gian: 3 năm (nhập học tháng 10/2022 hoặc tháng 04/2023)
  3. Địa điểm: Graduate School of Engineering
  4. Môn học và chuyên ngành: gồm 5 khoá học chính. Chi tiết tại file đính kèm số (2)
  5. Yêu cầu ứng viên: chi tiết tại file đính kèm số (2)

III. Hướng dẫn nộp hồ sơ:
  Bước 1. Chuẩn bị bộ hồ sơ theo yêu cầu:
    Đối với chương trình Thạc sĩ: chi tiết tại file đính kèm số (1)
    Đối với chương trình Tiến sĩ: chi tiết tại file đính kèm số (2)
  Bước 2. Nộp hồ sơ (đối với cả 2 chương trình): Gửi bộ hồ sơ hoàn chỉnh đến địa chỉ bên dưới trước ngày 20/04/2022 (nếu nhập học tháng 10/2022) và trước 19/10/2022 (nếu nhập học tháng 4/2023).
  **Địa chỉ gửi hồ sơ:
      Admissions Division, University of Fukui
      3-9-1 Bunkyo, Fukui-shi
      Fukui 910-8507, Japan
      Tel: +81-776-27-9927
      Fax: +81-776-27-8010
      Web site: https://www.u-fukui.ac.jp/
      E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Bước 3. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển từ University of Fukui, ứng viên nộp Admission Letter, bộ hồ sơ ứng tuyển, Đơn xin đi học có ý kiến xác nhận của Lãnh đạo đơn vị (định dạng file PDF) đến TT TĐGDQT qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được hỗ trợ các thủ tục hành chính cần thiết trước khi đi.

 

Chương Trình Thạc Sĩ (1) Chương Trình Tiến Sĩ (2)

SEE Logo