school and education

Chương trình trao đổi sinh viên - Đại Học Kyushu, Nhật Bản (Posted on 22/12/2021)

  Trường Đại học Quốc Tế - ĐHQG TP.HCM trân trọng thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại trường Đại học Kyushu, Nhật Bản trong học kỳ mùa Thu năm 2022. Thông tin cụ thể như sau:

  I. Thông tin về Chương trình
Dành cho đối tượng sinh viên Đại học và học viên Cao học. Ứng viên có thể đăng ký 01 trong 03 chương trình sau:
    (1) School 
    (2) Graduate School;

    (3) Japan in Today’s World (JTW);
1. School and Graduate School:
    - Thời gian học: 01 năm học (T10/2022 đến T9/2023); 01 học kỳ (T10/2022 đến T3/2023);
    - Ngôn ngữ: tiếng Nhật hoặc tiếng Anh (Khóa học tiếng Anh vui lòng xem tại https://tinyurl.com/y2nfbsky;
    - Chương trình học tham khảo tại: https://tinyurl.com/yxlsk59h 
    - Yêu cầu:
      (1) Ứng viên đã hoàn thành ít nhất 01 năm học;
      (2) GPA từ 3.2/4.0 trở lên;

    - Yêu cầu ngoại ngữ:
      + Tiếng Nhật: N1 hoặc Level 1 (đối với ứng viên chọn học bằng tiếng Nhật);
      + Tiếng Anh: TOEFL iBT 79 hoặc IELTS 6.0 (đối với ứng viên chọn học bằng tiếng Anh);
2. Chương trình JTW
    - Thời gian học: 01 năm học (T10/2022 đến 7/2023); 01 học kỳ (T10/2022 đến T2/2023);
    - Ngôn ngữ: tiếng Anh;
    - Số lượng SV đi trao đổi: 02;
    - Chương trình học tham khảo tại: https://tinyurl.com/y67edf58 
    - Yêu cầu: (1) Ứng viên đã hoàn thành ít nhất 01 năm học; (2) GPA: 3.2/4.0;
    - Yêu cầu ngoại ngữ: Ưu tiên TOEFL iBT 79 hoặc IELTS 6.0, hoặc trình độ tương đương trở lên.

  II. Hồ sơ tham gia chương trình (xem tại https://tinyurl.com/yyml5yg2 )
    - Mẫu Application Form của IU-SEaSAP ( https://tinyurl.com/y6tusu9w );
    - CV/Resume;
    - 02 ảnh 3x4 nền trắng;
    - Bảng liệt kê các giấy tờ cần nộp (mẫu đính kèm);
    - Đơn xin ứng tuyển chương trình (mẫu đính kèm);
    - Bảng điểm thang 4 & 100;
    - Bản sao trang thông tin hộ chiếu;
    - Bản sao bằng cấp tiếng Anh/Nhật;
    - Kế hoạch học tập (dành cho ứng viên có nguyện vọng chuyển đổi tín chỉ, không bắt buộc cho chương trình JTW) (mẫu đính kèm);
    - Kế hoạch nghiên cứu (dành cho ứng viên tham gia chương trình nghiên cứu (mẫu đính kèm);
    - Bản sao bằng Đại học (đối với ứng viên đăng ký Graduate School);
Ứng viên đăng ký tham gia JTW phải nộp kèm thêm:
    - 02 Thư đề cử từ người hướng dẫn hoặc Giảng viên khác nhau;
    - 01 bài luận từ 800-1000 từ về chủ đề “Why JTW For Me and My Goals?”;
    - 01 đề xuất kế hoạch học tập độc lập (nếu có);
    - 01 đề xuất nghiên cứu thực nghiệm (nếu có).

  III. Chi phí tham gia Chương trình (ước tính):
Chi phí tham gia ước tính như sau:
    - Chỗ ở: 15,000 – 50,000 yên;
    - Ăn uống: 30,000 yên;
    - Di chuyển: 10,000 yên;
    - Sách vở, dụng cụ học tập: 5,000 yên;
    - Bảo hiểm: 2,000 yên;
    - Các chi phí sinh hoạt cá nhân khác: 20,000 yên;

  IV. Hạn chót nộp hồ sơ:
Tất cả hồ sơ file giấy nộp về TT TĐQT (A2.604) và file scan định dạng PDF về email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Đối với chương trình JTW: trước 27/12/2021;
Đối với chương trình School & Graduate School: trước 03/01/2022;

SEE Logo